Primeres consultes vinculants sobre el nou impost especial d’envasos de plàstic no reutilitzable

Primeres consultes vinculants sobre el nou impost especial d’envasos de plàstic no reutilitzable

El nou impost sobre els envasos de plàstic no reutilitzables presenta algunes complicacions a l’hora de la seva interpretació i el compliment de les normes de gestió. Una de les maneres que tenen les empreses per resoldre els seus dubtes és formular consultes vinculants a la Direcció General de Tributs. Recentment, s’ha anunciat la publicació de les primeres consultes vinculants i les seves respostes a la pàgina web de la Direcció General de Tributs. 

El seu anàlisi és de gran rellevància, ja que el criteri establert en les mateixes tindrà caràcter vinculant, tant per qui la planteja com per a tots els supòsits on existeixi identitat de fet i circumstància. En aquest document es pretén fer un petit resum de totes les preguntes vinculants disponibles a data 06-03-2023, així com donar l’enllaç perquè pugueu consultar les que us poden arribar a interessar.

Més informació

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code