Quatre centres tecnològics s’uneixen a la Xarxa MARFIL per intensificar l’ús de plàstics de fonts renovables en sectors clau

Quatre centres tecnològics s’uneixen a la Xarxa MARFIL per intensificar l’ús de plàstics de fonts renovables en sectors clau

L’Institut Tecnològic del Plàstic AIMPLAS, la Fundació per a la Recerca i el Desenvolupament del Transport i l’Energia (CIDAUT) i els centres tecnològics AITIIP i GAIKER han creat la Xarxa MARFIL per impulsar l’ús de bioplàstics, additius i reforços d’origen renovable com a materials innovadors en sectors clau.

Amb un menor impacte ambiental, més fàcilment reciclables i/o biodegradables, aquests materials plàstics, derivats de fonts alternatives al petroli, es potenciaran en sectors que consumeixen grans quantitats de materials industrials, com ara el sector de l’envasament d’aliments, i en sectors industrials d’alt valor afegit, com el transport o l’agricultura. L’objectiu és augmentar significativament el seu ús en aplicacions on siguin la millor opció des del punt de vista ambiental, tècnic i econòmic.

Per assolir-ho, la Xarxa MARFIL desenvoluparà un programa estratègic d’investigació, desenvolupament, innovació i formació centrat a reforçar les capacitats d’aquests centres per al desenvolupament de plàstics biobasats, principalment a partir de residus, subproductes agroindustrials o biomasses alternatives. Les capacitats adquirides es difondran a diferents nivells per promoure la col·laboració amb grups de recerca de primera línia, augmentar l’interès de la indústria en el desenvolupament de matèries primeres i productes sostenibles, captar talent i conscienciar la societat sobre els avantatges ambientals dels bioplàstics per a la seva aplicació en àrees com la seguretat alimentària en envasos, el lleugerament de components per al sector del transport i la millora de pràctiques agrícoles, assegurant la resiliència de la cadena de subministrament.

L’objectiu és que l’ús de polímers procedents de fonts renovables suposi més del 5% (unes 200.000 tones) del total a Espanya el 2030. L’èxit de la Xarxa MARFIL contribuirà significativament a reduir la dependència del petroli, valorar els subproductes agrícoles (contribuint així a reduir la despoblació a les zones rurals) i limitar la quantitat de residus que acaben als abocadors sense valorització.

Es treballarà en tres línies principals: tractament sostenible i escalable de biomassa agroindustrial per produir biopolímers, additius i reforços; millora de les seves propietats i capacitat de processament mitjançant noves tècniques de polimerització de bioplàstics; i augment de la compostabilitat i reciclabilitat.

Encara que l’objectiu inicial sigui centrar-se en tres sectors principals (transport i logística, envasament, i agricultura i pesca), els resultats de la Xarxa MARFIL es podran aplicar a altres sectors consumidors de plàstics (com construcció, elèctric-electrònic, tèxtil i mobiliari) i a indústries d’alt valor afegit (com sanitat, biotecnologia i aeronàutica-aeroespacial).

El projecte Xarxa MARFIL forma part de la convocatòria Cervera Centres Tecnològics d’Excel·lència 2023 publicada pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, i és finançat amb fons europeus del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i gestionat pel Centre per al Desenvolupament Tecnològic i la Innovació (CDTI).

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code