Re-looping | Reciclatge de plàstics 2.0

Re-looping | Reciclatge de plàstics 2.0

El re-looping emergeix com una resposta innovadora al creixent desafiament dels residus d’envasos de plàstic, transformant productes usats en materials d’alta qualitat. Malgrat els esforços històrics en el reciclatge de plàstics, la indústria s’ha enfrontat a obstacles significatius a causa de la diversitat de plàstics i la necessitat de mantenir les seves propietats úniques durant el procés de reciclatge.

El terme “Loop” s’ha convertit en una referència crucial a la indústria plàstica per descriure el procés de transformació de materials per al seu reciclatge i reutilització. Això inclou mètodes coneguts com a reciclatge de cicle tancat (closed loop) i reciclatge de cicle obert (open loop), així com la innovadora pràctica del re-looping.

Què és el Re-looping?

El re-looping representa una alternativa revolucionària als mètodes de reciclatge convencionals. En lloc de simplement reciclar envasos de plàstic per obtenir matèries primeres secundàries, el re-looping busca transformar aquests envasos usats en productes d’igual o fins i tot major valor. Aquesta perspectiva requereix un canvi en la mentalitat de tota la cadena de producció i consum, on els materials es dissenyen des del principi amb el reciclatge en ment.

En un món que produeix 430 milions de tones de plàstics a l’any, i on es preveu que la producció es triplicarà per a 2060, les iniciatives de reciclatge de plàstics com el re-looping són essencials.

Com Implementar el Re-looping?

La implementació exitosa del re-looping exigeix que els productes estiguin dissenyats de manera que els materials puguin ser reutilitzats en productes similars o equivalents. Això implica:

  • Dissenyar per al Reciclatge: Els productes han d’estar dissenyats pensant en la seva reciclabilitat, amb additius i processaments curosament optimitzats per complir amb estàndards de seguretat.
  • Mono-materials: S’han d’utilitzar materials fàcilment reciclables i que mantinguin la seva qualitat a través de múltiples cicles de reciclatge, evitant barreges complicades.
  • Reducció de Components: Minimitzar el nombre de components diferents en l’envàs per facilitar la classificació i el processament a les instal·lacions de reciclatge.
  • Anàlisi del Cicle de Vida: Dur a terme una anàlisi completa del cicle de vida del producte, avaluar el seu impacte ambiental en totes les etapes.

El Camí a Seguir amb el Re-looping

La implementació efectiva del re-looping implica la millora del disseny de productes, la classificació precisa de materials, l’eliminació d’etiquetes en motlle i un procés de rentat per eliminar tintes. També inclou la descontaminació de materials i l’ús de tecnologies com la visió artificial i la intel·ligència artificial per garantir la qualitat i la puresa dels materials reciclats.

El re-looping no només busca la sostenibilitat, sinó que també promou la identitat de marca i el posicionament en el mercat. A mesura que avancem cap a un futur amb una producció de plàstic en augment constant, l’enfocament del re-looping esdevé una part essencial de la solució al desafiament dels residus de plàstic.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code