Comerç exterior de motlles per a plàstics i cautxú en el 2022

Comerç exterior de motlles per a plàstics i cautxú en el 2022

Les dades de FEAMM relatius al comerç exterior de motlles per a plàstic i cautxú en el 2022 mostra un clar creixement de les exportacions de les d’injecció o compressió.

Evolució de les exportacions 2019-2022

Les exportacions espanyoles de motlles per a plàstic durant l’exercici de 2022 van mostrar un comportament diferent segons la seva tipologia. Concretament, les vendes a l’estranger de motlles d’injecció o compressió van assolir els 72,51 milions d’euros, una xifra notablement superior als 63,58 milions d’euros registrats el 2021.

En contrast, les exportacions espanyoles de la resta de motlles destinats a plàstics i cautxú van experimentar una davallada respecte al 2021, situant-se en els 27,75 milions d’euros. Cal recordar que les vendes internacionals d’aquesta categoria de productes havien assolit els 29,54 milions d’euros l’any anterior.

Principals destinacions dels motlles espanyols per a plàstic

En relació amb els principals països de destinació dels motlles espanyols per a plàstic i cautxú durant el 2022, els motlles d’injecció van tenir com a líder Portugal amb 11,64 milions d’euros, seguit dels Estats Units (9,38 milions), França (9,09 milions), Alemanya (6,31 milions), Mèxic (5,30 milions), Itàlia (4,43 milions) i el Marroc (3,94 milions).

Pel que fa a les exportacions dels altres tipus de motlles per a plàstic i cautxú, les destinacions més importants van ser França (amb 6,08 milions d’euros), Alemanya (4,82 milions), Polònia (2,41 milions) i el Brasil (1,69 milions).

D’aquesta manera, Europa va concentrar la majoria de les exportacions espanyoles de motlles d’injecció de plàstic, amb un 63%, i dels altres motlles per a plàstic, amb un 70%. El segon continent de destinació dels motlles per a plàstic espanyols va ser Amèrica, amb un 24% dels motlles d’injecció i un 19% dels altres.

Àfrica va acaparar el 7% dels motlles espanyols per a plàstic, siguin d’injecció o d’altres tipus. Finalment, Àsia va ser la destinació del 6% dels motlles espanyols d’injecció de plàstic i del 4% dels altres motlles de plàstic i cautxú.

Evolució de les importacions 2019-2022

Importacions

Pel que fa a les importacions espanyoles de motlles per a plàstic i cautxú, les d’injecció o compressió van assolir els 146,12 milions d’euros, superant els 132,10 milions aconseguits el 2021. Les importacions de la resta de motlles per a plàstic també van créixer l’any passat, arribant als 60,35 milions d’euros, enfront dels 55,56 milions d’euros del 2021.

La Xina va ser el principal proveïdor de motlles d’injecció de plàstic per a Espanya el 2022. Així, dels 146,12 milions d’euros importats en total pel nostre país, 75,85 milions van correspondre a la Xina, un 27% més que el 2021. La segueix Portugal, amb 19,41 milions; Alemanya, amb 12,31 milions, i Itàlia, amb 6,73 milions.

Quant a les dades d’origen de les importacions espanyoles de la resta de motlles per a plàstic i cautxú, Xina va liderar de nou la classificació, amb 13,40 milions d’euros, un 75% més que el 2021.

La segona posició l’ocupa Alemanya, amb 10,30 milions d’euros. A continuació, hi ha Polònia, amb 10,03 milions, i França, amb 4,74 milions.

Pel que fa als continents, es pot observar el clar lideratge asiàtic en les importacions espanyoles de motlles d’injecció de plàstic, amb un 53%. Aquest percentatge arriba al 26% en el cas de la resta de motlles per a plàstic. Europa va subministrar el 45% dels motlles d’injecció de plàstic importats per Espanya l’any passat i el 72% de la resta de motlles per a plàstic.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code