Registre Retributiu – Aplicació i normativa vigent

Registre Retributiu – Aplicació i normativa vigent

En aplicació de l’Art 28 del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors així com del Reial Decret 902/2020, des del 14 d’abril, totes els empreses han de comptar amb un registre retributiu en què es consignin dades de tota la plantilla.

En aquest sentit, us adjuntem enllaços a tota la normativa vigent tant pel que fa als Plans d’Igualtat com al Registre Retributiu. També us adjuntem diversa documentació relativa a aquest tema.

Normativa rellevant sobre plans d’igualtat

Normativa rellevant sobre el registre retributiu i l’eina IR

Documentació d’interès:

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code