Restricció REACH microplàstics

Restricció REACH microplàstics

El 27 de setembre de 2023 es va publicar al DOUE el Reglament (UE) 2023/2055 que estableix restriccions a la comercialització de microplàstics. Aquestes restriccions s’apliquen als microplàstics afegits intencionadament en concentracions iguals o superiors al 0,01%. Els microplàstics es defineixen com a partícules de polímers sintètics orgànics, insolubles i resistents a la degradació amb una mida inferior a cinc mil·límetres.

L’objectiu principal d’aquesta restricció és reduir les emissions de microplàstics en productes comuns, com ara materials de farcit granular en superfícies esportives sintètiques, cosmètics, detergent, suavitzants, productes fitosanitaris, joguines, medicaments i productes sanitaris, entre altres.

La restricció entrarà en vigor el 17 d’octubre de 2023, amb exempcions i períodes d’aplicació més llargs per a alguns productes. Els productes comercialitzats abans d’aquesta data no estan subjectes a la restricció, llevat que s’estableixi un termini transitori específic.

Es proporcionaran instruccions d’ús i eliminació per als productes que continguin microplàstics, i es requerirà l’etiquetatge per als productes de maquillatge, ungles i llavis que continuïn utilitzant microplàstics després de 8 anys de l’entrada en vigor de la restricció.

A més, s’estableixen requisits per als proveïdors de microplàstics en emplaçaments industrials, productes per a proves in vitro, additius alimentaris i altres, en termes de proporcionar informació sobre el producte i com evitar l’alliberació de microplàstics al medi ambient.

La Comissió Europea té la intenció de publicar un document de preguntes i respostes al seu lloc web per ajudar en la implementació d’aquestes normes.

Aquestes mesures busquen abordar el problema de la contaminació per microplàstics i promoure la protecció del medi ambient.

Més informació

Preguntes i respostes sobre la restricció de microplàstics afegits intencionadament

Enllaç a la restricció adoptada

L’Agència Europea de Substàncies i Barreges Químiques sobre els microplàstics

Pla d’Acció <<Contaminació Zero>>

Nou Pla d’Acció per l’Economia Circular

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code