Sobre la certificació del contingut reciclat dels envasos plàstics

Sobre la certificació del contingut reciclat dels envasos plàstics

La Llei 7/2022, centrada en residus i sòls contaminants per fomentar una economia circular, requereix des del primer de gener que la quantitat de plàstic reciclat als envasos plàstics no reutilitzables, que estan sotmesos a l’impost especial sobre plàstic no reciclat utilitzat en aquests envasos, sigui certificada per una entitat acreditada per l’ENAC, l’Entitat Nacional d’Acreditació. Aquesta certificació també pot ser realitzada per l’organisme d’acreditació nacional d’un altre estat membre de la Unió Europea, seguint la norma UNE-EN 15343:2008.

Després de l’aprovació de la llei, l’ENAC ha posat a disposició de les entitats de certificació un esquema específic per certificar dues activitats: la traçabilitat en el procés de reciclatge de plàstic dut a terme per empreses recicladores i la certificació del contingut de reciclatge en productes plàstics. Aquestes certificacions es basen en la norma UNE-EN 15343:2008. Amb això, s’ha concedit temps suficient a les entitats de certificació perquè aconsegueixin la seva acreditació abans que sigui obligatori complir amb aquesta normativa.

Entitats acreditades

En l’actualitat, les empreses interessades compten amb les següents entitats acreditades, tant per a esquemes propis com per a esquemes internacionals relacionats amb plàstics reciclats:

  • Aenor Internacional: pot certificar la traçabilitat en el procés de reciclatge de plàstic, així com el contingut de plàstic reciclat.
  • Externa Soluciones, per a l’esquema de certificació RETRAY-Proceso i RETRAY-Producto d’envasos termoformats de PET. Igualment, ofereix dos esquemes propis de certificació: la traçabilitat en el procés de reciclatge de plàstic i el contingut de plàstic reciclat.
  • IVAC Institut de Certificació, per a l’esquema de certificació RECYCLASS i dos esquemes propis de certificació (traçabilitat en el procés de reciclatge de plàstic i contingut de plàstic reciclat).
  • TÜV Austria Iberia – Inspection and Certification Services, per a un esquema propi de certificació (contingut de plàstic reciclat).
  • SGS International Certification Services Ibérica, per a un esquema propi de certificació (contingut de plàstic reciclat).

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code