Suport davant la crisi de subministrament i matèries primeres

Suport davant la crisi de subministrament i matèries primeres

 

El Departament d’Empresa i Treball i l’Institut Català de Finances (ICF) han dissenyat i impulsat una plataforma per finançar a les empreses afectades per la crisi de subministraments i matèries primeres.

S’ha habilitat una plataforma digital perquè les empreses afectades detallin quines necessitats tenen. Un cop rebuda la petició, des de l’ICF contactaran amb l’empresa per oferir-li la solució de finançament que millor s’adeqüi a les seves necessitats i acompanyar-la en el procés de sol·licitud.

En termes generals, les diferents línies de finançament compten amb un termini de fins a 5 anys, on el primer és de carència, i els 4 anys següents d’amortització. A la vegada, aquesta proposta de finançament podrà comptar , si així es considera, amb un ajut en forma de garantia de fins el 80% per part del Departament d’Empresa i Treball, en el marc de les diferents línies de préstecs que el Departament i ICF compateixen per afavorir la liquidat de les empreses industrials.

Més informació

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code