Tendències clau en envasament farmacèutic després de la pandèmia

Tendències clau en envasament farmacèutic després de la pandèmia

Malgrat la disminució de la pandèmia, la demanda de productes farmacèutics continua augmentant, impactant les necessitats d’envasament. Les màquines d’envasament farmacèutic són crucials, especialment per als medicaments biofarmacèutics sensibles. Aquest mercat experimenta un creixement accelerat del 7,5% anual, superant el ritme general de la indústria farmacèutica.

L’increment dels costos d’envasament posa els fabricants en una situació de reducció d’ingressos. La pressió financera, exacerbada per la crisi energètica, està forçant canvis en l’àmbit de l’envasament. La flexibilitat emergeix com a factor clau, amb màquines capaces d’adaptar-se automàticament a nous productes i formats.

L’automatització, impulsada per la disminució dels costos de la robòtica, s’estén des de la línia final fins a l’aïllador estèril. Els robots substitueixen les tasques humanes, assegurant processos asèptics i eficiència. La tecnologia digital juga un paper essencial, des de la formació amb realitat virtual fins al monitoratge en temps real dels paràmetres de producció.

La sostenibilitat es converteix en el centre d’atenció, amb envasos de monomaterials i solucions d’etiquetatge intel·ligents per supervisar les condicions d’emmagatzematge. L’evolució en l’envasament farmacèutic reflecteix la necessitat de solucions flexibles, eficients i sostenibles en un món postpandèmic.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code