Un projecte estudia com millorar la biodegradació dels materials bioplàstics durant el compostatge.

Un projecte estudia com millorar la biodegradació dels materials bioplàstics durant el compostatge.

L’empresa pública de tractament i gestió de residus urbans de la província de Castelló, Reciplasa, el grup d’investigació PIMA Polímers i Materials Avançats de la Universitat Jaume I de Castelló, la start-up CEBIMAT i l’Institut Tecnològic del Plàstic (AIMPLAS) han iniciat un estudi, finançat amb més de 500.000 euros per part de l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI), que té com a objectiu la millora de la biodegradació dels materials bioplàstics durant el procés de compostatge.

El nou model europeu d’economia circular i la seva estratègia per al plàstic tenen com a prioritat augmentar el reciclatge dels residus d’envasos de plàstic fins a nivells comparables a altres materials d’envasament. Hi ha, per tant, una necessitat urgent a Europa d’ampliar les taxes de reciclatge i de crear mercats viables per als plàstics reciclats per fer front a l’evolució internacional en aquest àmbit, com la restricció de la Xina a la importació de determinats residus plàstics.

El projecte “Estudi de la valorització dels residus de bioplàstics mitjançant nous processos de compostatge (COMBOOST)” estudiarà nous mètodes i procediments de compostatge, tant en plàstics considerats biodegradables com en els no biodegradables, mitjançant l’addició de microorganismes capaços d’accelerar la degradació d’aquests materials. Concretament, l’experimentació se centrarà en els plàstics derivats del midó (PLA) i els plàstics biodegradables (PHA) i els seus derivats.

Eliminar microplàstics i obtenir compost d’alta qualitat per a l’agricultura

Alineat amb l’estratègia d’economia circular per al plàstic, el projecte COMBOOST permetrà abordar algunes de les barreres per al reciclatge d’envasos plàstics mitjançant el compostatge i crearà noves solucions per a l’eliminació de microplàstics en el compost generat. D’aquesta manera, s’evitarà que acabin en el medi natural o en medi agrícola i, per tant, en la cadena alimentària.

Els plàstics es degradaran més ràpidament en el procés de compostatge i s’evitarà la deposició en abocador de residus que no puguin ser reciclats mecànicament. A més, el compost produït d’alta qualitat podria emprar-se per regenerar o millorar la qualitat dels sòls, en el sector agrícola o jardineria, sense problemes de toxicologia o contaminació associats després de recerca de la seva innocuïtat mitjançant bioassaigs d’ecotoxicitat normalitzats.

Les raons per impulsar el reciclatge de plàstics mitjançant el compostatge inclouen beneficis econòmics i ambientals. Cal destacar que el reciclatge terciari de plàstics també pot oferir avantatges competitius a les empreses, com la millora de la imatge corporativa, el màrqueting ecològic, la promoció de l’ecoinnovació i l’anticipació davant de futurs canvis legislatius (com els que ja es preveuen en l’estratègia d’economia circular per al plàstic).

RECIPLASA coordina el projecte i realitzarà els assaigs a escala pilot de la tecnologia desenvolupada, CEBIMAT realitzarà els assaigs de compostatge a escala laboratori conjuntament amb AIMPLAS i UJI, amb la finalitat de desenvolupar una metodologia que magnifiqui i acceleri el compostatge de plàstics, mitjançant l’ús de microorganismes aïllats per UJI i AIMPLAS, responsables de la biodegradació de plàstics compostables.

La recerca és finançada per la Generalitat Valenciana a través de l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI), amb el cofinançament de la Unió Europea gràcies al Programa FEDER Comunitat Valenciana 2021-2027, dins de la convocatòria de Projectes Estratègics en Cooperació de 2023.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code