Termoplàstics millorats amb grafè

Termoplàstics millorats amb grafè

Els termoplàstics potenciats amb grafè estan causant una autèntica revolució en el panorama dels materials, assenyalant un punt d’inflexió en termes de rendiment i sostenibilitat. Descobert fa gairebé dues dècades a la Universitat de Manchester, el grafè, una capa de carboni amb només un àtom de gruix disposat en un patró hexagonal, ha demostrat ser un recurs versàtil i altament eficaç per abordar els objectius de reducció d’emissions de diòxid de carboni.

Amb propietats excepcionals, el grafè condueix l’electricitat un milió de vegades millor que el coure, és 200 vegades més fort que l’acer, posseeix una conductivitat tèrmica destacada i actua com una barrera de gasos extremadament eficaç. Aquestes característiques el converteixen en un additiu atractiu per als sistemes termoplàstics, obrint la porta a un potencial revolucionari per millorar l’eficiència dels materials ja existents al mercat.

L’experiència de First Graphene i els seus productes de primera línia, com ara PureGRAPH©, ha estat crucial en aquesta revolució. Disponible en forma de pols o líquid, PureGRAPH© aprofita les propietats úniques del grafè, com la seva conductivitat, resistència i impermeabilitat, per potenciar una àmplia varietat de materials, incloent-hi els sistemes compostos.

Els polímers, que solen ser no conductors i aïllants, experimenten una transformació notable quan s’introdueix el grafè. Aquest material supera la natura aïllant dels polímers, atorgant-los capacitats significatives de transferència d’energia elèctrica i tèrmica. Aquest avenç ja s’ha posat en pràctica en panells solars tèrmics, substituint materials tradicionals com el coure i l’alumini.

La resistència excepcional del grafè permet millorar la resistència a la tracció i flexió dels polímers amb una quantitat mínima d’additiu. Aquest aspecte podria ser clau per aconseguir una major longevitat i rendiment en aplicacions d’alt desgast.

A més, el grafè destaca per la seva elevada superfície específica i la seva capacitat per frenar la difusió de gasos, millorant la barrera de gasos en aplicacions que van des de canonades d’alta pressió fins a pel·lícules de baix grossària. Les seves propietats antioxidants també amplien la vida útil dels polímers, actuant com a captador de radicals i proporcionant estabilitat durant el processament.

First Graphene, en col·laboració amb Senergy Innovations, ha aplicat aquests avenços en la creació d’un innovador col·lector solar basat en polímers tèrmics millorats amb grafè. Aquest dispositiu absorbeix i emmagatzema energia tèrmica del sol per escalfar aigua, oferint una solució econòmica, eficient i amb una petjada de carboni baixa.

A mesura que la demanda global de solucions més netes i eficients segueix creixent, els polímers tèrmics millorats amb grafè atrauen cada vegada més atenció. Aquestes solucions innovadores no només ofereixen alternatives crucials als mètodes tradicionals d’escalfament d’aigua, sinó que també contribueixen a aconseguir els objectius de reducció d’emissions de carboni, encaminant-nos cap a un futur més sostenible.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code