Un projecte permetrà convertir els residus plàstics biodegradables en energia verda

Un projecte permetrà convertir els residus plàstics biodegradables en energia verda

El projecte VALPLAST té com a objectiu implementar una alternativa en la gestió dels residus d’envasos plàstics biodegradables, diferent de l’actual i alineada amb els principis de l’economia circular.

En aquesta investigació participen l’Institut Tecnològic del Plàstic (AIMPLAS), l’Institut d’Enginyeria de l’Aigua i Medi Ambient de la Universitat Politècnica de València (IIAMA-UPV), el Grup CALAGUA Unitat Mixta UPV-UV i les empreses Global Omnium Mediambient i Fych Technologies.


El projecte VALPLAST té com a principal objectiu la valorització dels residus plàstics biodegradables mitjançant tractaments de codigestió anaeròbia amb fangs procedents d’una Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR). Així es busca obtenir un corrent de biogàs utilitzable com a vector energètic i una digesta per a ser utilitzat en l’agricultura.

Aquest projecte estratègic compta amb la participació d’un consorci format per l’Institut Tecnològic del Plàstic (AIMPLAS), el grup CALAGUA Unidad Mixta UPV-UV (format per l’Institut d’Enginyeria de l’Aigua i Medi Ambient de la Universitat Politècnica de València i el departament d’Enginyeria Química de la Universitat de València), així com les empreses Global Omnium Medioambiente i Fych Technologies.

El projecte, finançat per l’Institut Valencià de Competitivitat i Innovació IVACE +i en el marc dels projectes estratègics de cooperació 2023 de la Unió Europea, pretén implementar una alternativa en la gestió dels residus d’envasos plàstics biodegradables alineada amb els principis de l’economia circular.

Els investigadors destaquen la innovació del projecte en concebre els bioplàstics com a recurs que pot ser valorat i convertit en energia verda. Es realitzarà l’estudi de la degradació de diversos plàstics mitjançant tractament biològic amb fangs d’una EDAR en condicions anaeròbies, a escala de laboratori i pilot. També s’avaluarà l’efecte dels additius utilitzats en la síntesi dels plàstics (convencionals i bioplàstics) en el procés de tractament anaerobi i en la qualitat dels fangs digerits, amb l’ús principal en agricultura.

Es treballarà en el desenvolupament i optimització de sistemes d’instrumentació i control de la planta pilot, així com en l’anàlisi de costos i cicle de vida per avaluar la sostenibilitat ambiental i econòmica del tractament proposat.

Després del procés de valorització, es durà a terme una anàlisi de la presència de microplàstics en els fangs. Tot això contribuirà al desenvolupament d’una metodologia per a la valorització energètica de bioplàstics en els digestors d’EDAR, millorant la gestió d’aquests residus.

Cabe destacar l’experiència prèvia del consorci en la realització i col·laboració amb altres projectes d’R+D relacionats amb l’objectiu del present projecte, com ara AVI MICROPLAST i AVI PREVENPLAST.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code