Vols adherir-te al Projecte SCRAP?

Vols adherir-te al Projecte SCRAP?

Avanços del Projecte i nova oportunitat adhesió

El projecte SCRAP, impulsat per Cicloplast, persegueix la creació d’un Sistema Col·lectiu de Responsabilitat Ampliada del Productor (SCRAP) per als envasos industrials i comercials multimaterial dels sectors del plàstic, la química i el cautxú.

Es tracta d’un projecte creat des de la indústria i per a la indústria amb la finalitat de consolidar una solució eficient que abasti tots els tipus d’envasos industrials i comercials considerant tots els materials (metall, paper-cartó, plàstics, etc..), d’un sol ús o reutilitzables i, perillosos o no perillosos.

El mes d’abril passat arrencava el projecte amb el suport de prop de 20 associacions i entitats sectorials, entre les quals es troben ANAIP, ANAPE, FEIQUE, FEDEQUIM i AEQT.


160 empreses ja s’han adherit

Són ja 160 empreses les que s’han adherit al projecte del SCRAP en entendre-ho com la millor solució per a donar resposta a l’obligació legal. A totes aquelles empreses que encara no tenen coberta aquesta obligació legal, des de l’AIPC volem animar-les a participar en el projecte que ja està avançant en diferents àmbits.

Unir-se ja al projecte suposa poder participar des de l’inici en la fase d’estudi i assegurar que el SCRAP cobreix les necessitats de cadascuna de les empreses.

A més, les empreses que s’afegeixin a la proposta gaudiran d’interessants avantatges com:

  • Poder participar des de l’inici en la seva creació prenent les decisions que es considerin, en totes les fases.
  • Estar incloses en la sol·licitud d’autorització, garantint així el compliment de l’obligació legal de la RAP a través del SCRAP

Les condicions d’adhesió s’inclouen en l’Annex i carta adjunta que haurà de ser enviada al correu isabel.goyena@cicloplast.com

CARTA DE ADHESION AL PROJECTE DE SCRAP
ANNEX A LA CARTA D’ADHESIÓ


Antecedents del Projecte SCRAP

L’objectiu del projecte de creació de SCRAP és donar una solució a les empreses dels sectors dels plàstics, la química i el cautxú perquè puguin complir amb les obligacions de Responsabilitat Ampliada del Productor que emanen de la Directiva Europea d’envasos. Aquesta directriu també quedarà recollida en el pròxim Reial decret d’envasos i residus d’envasos.

Aquest nou Reial decret, inclou l’obligació de la Responsabilitat Ampliada del Productor (RAP) per als envasos comercials i industrials. Per això, totes les empreses, nacionals i estrangeres, productores del producte hauran de responsabilitzar-se d’organitzar i finançar la gestió dels residus d’aquests envasos. Per productors del producte, entenem l’envasador o en defecte d’això el responsable de la 1a posada en el mercat dels productes envasats. Previsiblement, l’obligació entrarà en vigor a la fi de 2023.Notícies relacionades

23/03/2022 – S’amplia el termini d’adhesió al projecte SCRAP

24/01/2022 – Adhesió al projecte SCRAP de residus industrials i comercials

12/01/2022 – Webinar: SCRAP per a envasos industrials. Nova responsabilitat legal per a la indústries

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code