20 Consells per estalviar energia en plantes d’injecció

20 Consells per estalviar energia en plantes d’injecció

Amb l’increment progressiu dels costos energètics i la creixent pressió en matèria de sostenibilitat, és fonamental augmentar l’eficiència en la relació entre la quantitat de quilos processats i el consum energètic. A continuació, es presenten alguns consells pràctics per aconseguir-ho:

 1. Establir indicadors clars: Comença per establir indicadors de rendiment que permetin un seguiment adequat del consum energètic. Això proporcionarà una base per identificar àrees d’optimització.
 2. Instal·lar comptadors de consum: Instal·la comptadors de consum d’energia en diverses àrees de l’empresa per monitorar de manera precisa la utilització d’energia.
 3. Divisió del consum: Segmenta el consum energètic en consum variable i fix per entendre millor els patrons de consum i identificar oportunitats d’optimització.
 4. Prioritzar la qualitat: Mantén un alt estàndard de qualitat en la producció per reduir el rebuig i, per tant, minimitzar el consum energètic associat a la re-fabricació.
 5. Utilitzar resines eficients: Prioritza l’ús de resines que requereixin menys calor per a la seva transformació i treballa amb resines d’índex de fluïdesa més alt per accelerar els cicles de producció.
 6. Parametritzar correctament les màquines: Assegura’t que les màquines estiguin parametritzades de manera òptima per evitar cicles llargs innecessaris i consum energètic excessiu.
 7. Optimitzar el sistema de refrigeració: Millores el disseny i funcionament del sistema de refrigeració per minimitzar el consum energètic associat al refredament dels productes.
 8. Utilitzar agents espumats: Empra agents espumats per millorar la fluïdesa de la resina i reduir la temperatura de procés, aconseguint estalvis significatius d’energia.
 9. Optimitzar el disseny del producte i dels motlles: Dissenyar productes amb menys gruix i optimitzar els motlles per reduir el temps de cicle i, per tant, el consum energètic.
 10. Selecció adequada de màquines: Escull màquines amb la capacitat adequada per a les necessitats de producció, evitant sobredimensionar i, per tant, consumir més energia del necessari.
 11. Mantenir l’estabilitat de les temperatures: Redueix les variacions de temperatura a la planta de producció per mantenir l’estabilitat del procés i minimitzar el consum energètic associat a ajustos constants.

Implementar aquests consells pot contribuir significativament a millorar l’eficiència energètica i reduir els costos associats en una empresa industrial.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code