AIMPLAS aborda noves metodologies per controlar la seguretat dels envasos i per millorar la qualitat del material plàstic reciclat.

AIMPLAS aborda noves metodologies per controlar la seguretat dels envasos i per millorar la qualitat del material plàstic reciclat.

AIMPLAS, l’Institut Tecnològic del Plàstic, està immers en el desenvolupament de dos projectes finançats per l’Institut Valencià de Competitivitat i Innovació (IVACE+i) i els fons FEDER. Aquests projectes se centren en el desenvolupament de noves metodologies de detecció i quantificació per assegurar la seguretat dels envasos destinats a aliments i cosmètics, així com en la millora de la qualitat dels materials plàstics reciclats provinents de processos postconsum de poliolefines, incloent-hi el polipropilè i el polietilè, dues de les plàstiques més comunes.

El projecte NIAS NOVO introdueix una metodologia innovadora basada en la detecció, identificació i semiquantificació de substàncies no intencionades afegides (NIAS, per les seves sigles en anglès), que són particularment difícils i costoses d’analitzar. A més de l’anàlisi, aquesta investigació inclou l’avaluació dels riscos mitjançant aproximacions teòriques i bioassaigs in vitro. L’objectiu principal és donar suport a les empreses perquè puguin avaluar els riscos associats amb la NIAS presents als materials plàstics destinats a ús alimentari i cosmètic. En aquesta investigació participen empreses com Pérez Cerdá i ITC Packaging.

La NIAS són compostos químics diversos que poden aparèixer en qualsevol etapa de la cadena de producció d’un envàs. L’avaluació dels riscos associats amb aquestes substàncies és crucial per garantir la seguretat dels consumidors.

En paral·lel, el projecte PPINPE pretén millorar el procés d’anàlisi dels materials plàstics reciclats per augmentar la qualitat dels compostos reciclats. Durant els processos de reciclatge postconsum, la separació total de les poliolefines no sempre és efectiva. En aquest sentit, es busca desenvolupar una metodologia que simplifiqui el procés de caracterització per a la quantificació de la poliolefina no desitjada en una mescla postconsum, ja sigui polipropilè (PP) en una matriu principal de polietilè (PE), o viceversa. Aquesta metodologia permetrà detectar contaminacions i preveure la qualitat del material, afavorint un reciclatge de major qualitat.

Les empreses Plastics Casaravi, Eslava Plásticos i Durplastics col·laboren activament en aquesta investigació.

Aquests dos projectes s’emmarquen en el programa d’ajuts de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per a centres tecnològics de la Comunitat Valenciana. A través d’aquests programes, es promou la col·laboració entre centres tecnològics i empreses per al desenvolupament de projectes d’R+D no econòmics. Aquest suport econòmic és finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Operatiu 2021-2027 de la Unió Europea.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code