Convocatòria oberta | Tècnic d’Extrusió de Film Bufat

Convocatòria oberta | Tècnic d’Extrusió de Film Bufat

Convocatòria oberta | Online | 70 hores

Preu: soci 445,50 € | no soci: 495 €

Organitzadors: INDESPRE

Inscriu-te

Aquest curs tracta, amb un enfocament industrial, tots els elements que formen part d’una línia de bufat de film, i proporciona al personal de planta els coneixements fonamentals perquè puguin entendre cadascuna de les etapes de transformació del film. Els fenòmens, propietats i principis físics aplicables es mostren amb exemples i amb figures i imatges animades, clares i senzilles, per a facilitar la seva comprensió.

El coneixement pel personal de planta, actualitzat i complet de les operacions i fonaments de les etapes d’una línia de film bufat contribueix a:

 • Millorar la qualitat, productivitat.
 • Aconseguir una producció més estable enfront de variacions de material.
 • Obtenir el punt de màxima productivitat amb qualitat segons especificacions.
 • Reduir SCRAP.

En definitiva, millora els costos i augmenta la satisfacció del client.

Objectius

 • Coneixement de la maquinària i equips que s’utilitzen en la línia de film bufat i els paràmetres que cal fixar perquè la línia funcioni correctament amb màxima productivitat.
 • Coneixement el comportament de la matèria primera, additius i els paràmetres a programar en l’extrusora.
 • Identificació de la correlació entre els paràmetres de l’extrusora i els paràmetres que condicionen la geometria de la bombolla.
 • Reconeixement dels errors i defectes més comuns i les seves causes en un producte tan sensible a l’aparició de defectes.

A qui va dirigit?

 • Personal de planta que gestiona o maneja els equips.
 • Personal d’oficines tècniques, comercials, qualitat, etc. que, sense ser responsables de la producció, necessiten conèixer uns certs aspectes tècnics o parlar d’ells amb els clients.
 • En general, tota persona que desitgi conèixer d’una manera pràctica i directa les operacions de bufat de film.

Temari

UNITAT 1: Descripció d’una línia de bufat de film

 • Components inicials.
 • Càmeres i cargols per a una línia de film insuflat.
 • Caps per a film insuflat.
 • Components amb els quals es forma la bombolla.
 • Sistema d’enrotllament del film.
 • Tractaments del film per a les seves operacions d’impressió.

UNITAT 2: Materials

 • Estructura dels materials utilitzats en el bufat de film.
 • Propietats dels materials que condicionen el seu procés de transformació.
  Volum específic.
  Calor específica.
  Conductivitat tèrmica.
  Viscositat a tall i elongacional.
  Aplicacions directes a les fases del procés.

UNITAT 3: Components de l’extrusora.

 • Estructura de la cambra i cargol.
 • Maneig d’un full d’Excel per determinar les magnituds d’un cargol.
 • Breu descripció dels components d’una extrusora. Bases per al seu manteniment.

UNITAT 4: Principis de la conversió de la gransa en fosa.

 • Alimentació del material.
 • Zona de transport a l’extrusora.
  Full d’Excel de paràmetres de funcionament.
 • Zona de compressió o fusió.
  Full d’Excel de paràmetres de fusió de material.
 • Zona d’homogeneïtzació del material.
  Full d’Excel d’anàlisi de càlcul de taxa productiva.

UNITAT 5: Capçals per a films bufat

 • Flux del fos del capçal.
 • Claus per a un funcionament adequat.
 • Estructura de capçals tipus encaix.
 • Estructura de capçals tipus apilat.

UNITAT 6: La bombolla

 • Formació de la bombolla i components mecànics que la formen.
 • Sistemes de refrigeració.
 • Paràmetre de la bombolla i la seva relació amb les propietats del film. Biorientació.
  TUR; BUR; FR i altres paràmetres.
 • Anàlisi adimensional dels paràmetres de govern i la seva geometria.

UNITAT 7: Defectes en el film i les seves solucions.

 • Problema d’estabilització de la bombolla i les seves solucions.
 • Defectes més comuns en el film provocats per un mal processament o per defectes de línia i les seves solucions.

UNITAT 8: Maneig d’un simulador de línia. Exercicis dirigits.

Metodologia:
El curs es desenvoluparà mitjançant una part teòrico-pràctica, on s’exposaran els continguts indicats al temari i, al mateix temps, amb l’objectiu de fomentar l’assimilació de tots els conceptes i la seva posada en pràctica, l’alumne utilitzarà un simulador de línia completa, on el participant aplicarà tots aquests conceptes i coneixements.

Impartit per:

Francisco Javier Castany Valery | Catedràtic de renom en Enginyeria Mecànica amb una àmplia experiència en la indústria dels plàstics.T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code