Convocatòria oberta | Tècnic d’Extrusió de Film Bufat

Convocatòria oberta | Tècnic d’Extrusió de Film Bufat

Convocatòria oberta | Online | 70 hores

Preu: 495€

Organitzadors: INDESPRE

Inscriu-te

Aquest curs tracta, amb un enfocament industrial, tots els elements que formen part d’una línia de bufat de film, i proporciona al personal de planta els coneixements fonamentals perquè puguin entendre cadascuna de les etapes de transformació del film. Els fenòmens, propietats i principis físics aplicables es mostren amb exemples i amb figures i imatges animades, clares i senzilles, per a facilitar la seva comprensió.

El coneixement pel personal de planta, actualitzat i complet de les operacions i fonaments de les etapes d’una línia de film bufat contribueix a:

 • Millorar la qualitat.
 • Aconseguir una producció més estable enfront de variacions de material.
 • Obtenir el punt de màxima productivitat amb qualitat segons especificacions.
 • Reduir SCRAP.

En definitiva, millora els costos i augmenta la satisfacció del client.
A fi d’afavorir l’assimilació de tots els conceptes i la seva posada en pràctica, l’alumne utilitzarà un simulador de línia completa, en el qual el participant apliqués tots aquests conceptes i coneixements.

Objectius

 • Coneixerà la maquinària i equips que s’utilitzen en la línia de film bufat i els paràmetres que cal fixar perquè la línia funcioni correctament amb màxima productivitat.
 • Coneixerà el comportament de la matèria primera, additius i els paràmetres a programar en l’extrusora.
 • Identificarà la correlació entre els paràmetres de l’extrusora i els paràmetres que condicionen la geometria de la bombolla.
 • Reconeixerà els errors i defectes més comuns i les seves causes en un producte tan sensible a l’aparició de defectes.

A qui va dirigit?

 • Personal de planta que gestiona o maneja els equips.
 • Personal d’oficines tècniques, comercials, qualitat, etc. que, sense ser responsables de la producció, necessiten conèixer uns certs aspectes tècnics o parlar d’ells amb els clients.
 • En general tota persona que desitgi conèixer d’una manera pràctica i directa les operacions de bufat de film.

Temari

UNITAT 1: Presentació del curs
1.1 Organització de les unitats didàctiques
1.2 Eines didàctiques que s’utilitzen en el curs
1.3 Ús de les fulles Excel que s’utilitzen en el curs

UNITAT 2: Descripció d’una línia de bufat de film
2.1 Components, tractament i control d’una línia de bufat de film

UNITAT 3: Material
3.1.- Estructura dels materials utilitzats en bufat de film
3.2.- Propietats dels materials que condicionen el seu procés de transformació.
3.2.1 Densitat. Volum específic. Corbes PVT
3.2.2 Calor específica. Conductivitat tèrmica
3.2.3 Viscositat. Consideracions i la seva importància en l’extrusió
3.3.- Bases per al càlcul de la caiguda de pressió en un capçal a partir de la viscositat

UNITAT 4: Components de l’extrusora
4.1.- Estructura de cambra i caragol
4.2.- Maneig d’una fulla Excel per a determinar les magnituds d’un caragol
4.3,- Breu descripció dels components d’una extrusora. Bases per al seu manteniment

UNITAT 5: Principis de la conversió de la gransa en fos
5.1.- Alimentació del material.
5.2.- Zona de transport en l’extrusora.
5.2.1 Excel de paràmetres de funcionament
5.3.- Zona de compressió o fusió.
5.3.1 Excel de paràmetres de fusió del material
5.4.- Zona d’homogeneïtzació del material
5.4.1 Excel d’anàlisi de càlcul de taxa productiva.

UNITAT 6: Capçals per a film bufat.
6.1 Components dels capçals i les seves funcions

UNITAT 7: La bombolla
7.1.- Formació de la bombolla i components mecànics que la formen
7.2.- Fenomenologia i parametrització de la bombolla
7.3.- Variació de les geometries en funció del canvi de paràmetres

UNITAT 8: Defectes en el film i les seves solucions
8.1.- Problema d’estabilització de la bombolla i les seves solucions.
8.2.- Defectes més comuns en el film provocats per un mal processat o per defectes de línia i les seves solucions.

UNITAT 9: Maneig d’un simulador de línia. Exercicis dirigits.
9.1 Com manejar un simulador de línia. Exercicis de control de línia

Impartit per:

Francisco Javier Castany Valery | Catedràtic d’Ingenyeria Mecànica de la Universitat de Saragossa (1980-2020) i Doctor en Ingenyeria Industrial amb més de 36 anys d’experiència en càrrecs directius en la indústria del plàstic.T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code