AIMPLAS eleva un 11% els seus ingressos el 2023 fins a superar els 21 milions d’euros i augmenta l’impacte en les empreses.

AIMPLAS eleva un 11% els seus ingressos el 2023 fins a superar els 21 milions d’euros i augmenta l’impacte en les empreses.

AIMPLAS, l’Institut Tecnològic del Plàstic, va cloure l’exercici econòmic del 2023 amb un notable increment de l’11% en els seus ingressos, assolint la xifra de 21,3 milions d’euros. Aquest creixement, acompanyat d’un augment de la plantilla fins a arribar a les 250 persones i de l’ampliació de les seves instal·lacions, s’ha dut a terme de manera sostenible, tal com ho corroboren la renovació de la seva presència en el prestigiós rànquing GPTW dels millors llocs de treball, la inclusió en el Registre d’Empreses Valencianes Socialment Responsables, i l’obtenció del prestigiós segell EFQM +500 que reconeix l’excel·lència en la gestió.

Del total dels ingressos, el 70% va provenir de l’activitat vinculada als 280 projectes d’investigació, desenvolupament i innovació (R+D+I) realitzats en col·laboració amb 532 empreses, un 75% de les quals eren petites i mitjanes empreses (pimes). D’aquests projectes, el 30% eren internacionals, generant un retorn econòmic directe per un valor total de 73,6 milions d’euros per a les empreses participants.

D’altra banda, el 23% dels ingressos es va derivar de l’activitat relacionada amb serveis tecnològics, que va experimentar un increment del 26% en la facturació, arribant a prop dels cinc milions d’euros. Aquest augment es deu als més de 7500 serveis prestats a més d’un miler d’empreses.

Pel que fa a la formació i les jornades, l’activitat d’AIMPLAS va experimentar un creixement del 26%, representant el 5% dels ingressos totals del centre. En total, es van organitzar 200 accions formatives i 23 jornades, amb la participació de 3578 professionals de més de 1000 empreses. Aquestes activitats van ser valorades amb una nota mitjana de 8,7 sobre 10 pels participants.

El 2% restant dels ingressos provenia de les quotes pagades per les empreses associades. Aquestes empreses, que l’any 2023 ja sumaven 840, gaudeixen de diversos descomptes en serveis, projectes, formació i jornades, a més de rebre alguns serveis gratuïts com les consultes legislatives. Aquestes últimes, només en l’exercici anterior, van suposar un estalvi per a elles de més de 820.000 euros.

Quant a l’impacte del centre tecnològic en el teixit empresarial regional, al 2023 va registrar un augment del 7% en el nombre d’empreses clients a la Comunitat Valenciana, a les quals va facturar 2,34 milions d’euros, un 4,4% més que l’any anterior.

Aquest creixement en activitat i ingressos d’AIMPLAS ha anat acompanyat d’una ampliació de les seves instal·lacions, sufragada amb el suport de l’IVACE+i. Aquesta expansió ha inclòs la construcció d’una nova nau destinada a la investigació, incrementant la superfície total fins a superar els 12.000 metres quadrats. Amb aquestes noves infraestructures i els reconeixements addicionals atorgats als seus laboratoris de biodegradabilitat DIN CERTCO (en el mercat europeu) i BPI (als Estats Units), el centre reforça la seva capacitat per respondre a les necessitats del sector del plàstic, especialment en àrees clau com l’economia circular.

Com a part del seu compromís en el suport a les empreses en temes de normalització, AIMPLAS participa activament en diversos comitès que col·laboren en l’elaboració de normatives tant en l’àmbit nacional com en la transposició de normatives europees. En aquest sentit, el 19 de juny passat, Eva Bejarano, responsable de Licitacions i Normalització a AIMPLAS, va ser elegida presidenta del Comitè Tècnic de Normalització 53 de Plàstics i Caucho de UNE, amb ANAIP com a secretaria.

Durant el 2023, el centre tecnològic va fer importants avanços en el desenvolupament del seu projecte d’Experiència del Client i va posar en marxa el Portal del Client amb l’objectiu de millorar la seva relació amb les empreses clients fins a aconseguir l’excel·lència en aquest àmbit. Aquest esforç va ser reconegut un any més amb el prestigiós Segell EFQM 500+ atorgat pel Club Excel·lència en Gestió. Cal destacar que aquesta avaluació es va realitzar per primera vegada sota el model d’excel·lència de 2020, després de ser avaluat anteriorment el 2020 amb el model de 2013, obtenint un resultat de 500+.

A més, AIMPLAS va rebre diversos reconeixements durant l’exercici passat. Entre ells es troben el premi RETINA ECO del grup Prisa i Capgemini pel seu projecte EFFICIENTHEATING, el premi del Club d’Excel·lència per la millor pràctica de gestió per les seves Missions Participades, el premi de la Fundació Diversitat en la categoria PIME en igualtat de gènere i en diversitat cultural i generacional, el premi de l’Observatori de Sostenibilitat i Transparència en la categoria Benestar Laboral, un accèssit en els Premis Empresa Saludable, Flexible i Sostenible SFS per la seva política de ESG i d’Empresa Saludable, els Segells de sostenibilitat per a les empreses colombianes i europees LCBA pel Projecte PETCOL, i el premi de la Plataforma Tecnològica de la Construcció al millor projecte nacional 2023 d’innovació concedit al projecte 0ACCIDNTES.

Gestió sostenible

Durant una sessió del Consell Rector, es van aprovar els comptes del 2023 i es va validar el pressupost del present exercici. També es va dur a terme el segon taller del procés de reflexió per a l’elaboració del Pla Estratègic fins al 2030, amb la participació de tots els grups d’interès del centre.

Altres fites d’AIMPLAS el 2023 van incloure la seva inscripció al nou Registre d’Entitats Valencianes Socialment Responsables, adscrit a la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública, que reconeix el compromís amb la responsabilitat social i la gestió excel·lent des del punt de vista de la sostenibilitat. A més, el centre va rebre el segell REDUZCO-CALCULO per reduir un 83% les seves emissions des del 2019.

Per segona vegada, el centre va ser inclòs al rànquing Best Workplaces Espanya 2023, ocupant el lloc 18 com una de les Millors Empreses per Treballar a la categoria de 101 a 250 persones, després d’una auditoria realitzada per la consultora Great Place to Work®.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code