AIMPLAS revisa les seves línies de recerca del 2023 per potenciar l’R+D+I empresarial en plàstics amb suport de l’IVACE.

AIMPLAS revisa les seves línies de recerca del 2023 per potenciar l’R+D+I empresarial en plàstics amb suport de l’IVACE.

Gràcies als suports de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) amb fons de la Generalitat Valenciana, AIMPLAS, l’Institut Tecnològic del Plàstic, ha impulsat durant el 2023 activitats d’R+D independent per continuar liderant, impulsant i reforçant l’R+D+I empresarial i la transferència del coneixement en el sector dels plàstics. D’aquesta manera, el centre tecnològic ha avançat en les seves nou línies de recerca: Agricultura i silvicultura sostenible, Canvi climàtic i descarbonització de l’economia, Mobilitat sostenible i del futur, Seguretat alimentària, Economia circular, Salut, Tecnologia química, Caracterització de materials i Indústria 4.0; i ha desenvolupat la primera fase del seu Plastics Living Lab.

En la línia d’Agricultura i silvicultura sostenible, aquests ajuts han permès a AIMPLAS impulsar productes de plàsticultura i aqüicultura més sostenibles, com ara films per a cobertes amb control de longitud d’ona. S’han desenvolupat nous biopolímers a partir de subproductes de la biomassa vegetal, terrestre i aquàtica, com ara midons i algues. També s’ha treballat en la valorització de productes amb alt contingut de fibra, com rastrejos, per obtenir materials plàstics semblants a la fusta i al cartó. A més, s’han afegit ingredients actius per dotar-los de propietats fitosanitàries, bioestimulants o fertilitzants, amb l’objectiu de reduir l’ús d’inputs químics. També s’està investigant en noves tecnologies de recobriment de materials biopolimèrics en fertilitzants per mantenir la qualitat dels sòls de conreu.

D’altra banda, en la línia de Canvi Climàtic, AIMPLAS ha treballat en la descarbonització de l’economia, dissenyant nous equips d’adsorció de CO₂ i altres gasos contaminants. També s’ha centrat en sistemes de fotodegradació dels contaminants en aigües i en reaccions d’hidrogenació d’amoni per obtenir hidrogen. Les investigacions també han buscat potenciar la construcció sostenible, reformulant PVC amb material reciclat i additius més sostenibles. A més, s’han estudiat nous sistemes constructius amb materials polimèrics i termoplàstics, així com revestiments per a edificis per reduir la demanda energètica i s’ha revisat la legislació de les noves tendències de productes de la construcció.

Pel que fa a la Mobilitat Sostenible i del Futur, AIMPLAS ha abordat quatre grans reptes: la sostenibilitat, la connectivitat, l’electrificació i la seguretat. S’ha centrat en l’alliberament estructural dels vehicles amb el desenvolupament de compòsits termoplàstics i termoestables. També s’ha treballat en l’augment de l’eficiència energètica amb estructures com el dipòsit d’hidrogen o carques de bateria. L’ús de materials biobasats per reduir la dependència dels combustibles fòssils i la multifuncionalitat dels materials ha estat una prioritat. S’han desenvolupat estructures intel·ligents amb la integració de sensors per a realitzar un manteniment òptim durant el cicle de vida d’un producte.

En l’àmbit de la Seguretat Alimentària, s’ha continuat treballant en polímers naturals i en envasos reutilitzables. S’han avaluat noves fonts alternatives d’aquests polímers a causa de la creixent demanda i s’ha estudiat l’ús d’envasos reutilitzables en diferents cicles i condicions de temperatura.

Durant el 2023, AIMPLAS ha impulsat la seva investigació en Economia Circular per donar solució als residus i optimitzar els processos de reciclatge. S’ha treballat en processos de separació per a residus complexos i en l’eficiència dels processos de reciclatge físic i químic, amb l’objectiu de reduir els temps de procés i el consum energètic. Això busca obtenir processos més eficients i segurs per a la producció de productes reciclats de major qualitat amb menor impacte ambiental.

En la línia de Salut, AIMPLAS ha avançat en processos d’encapsulació per incorporar antimicrobians en la lluita contra les infeccions relacionades amb l’assistència sanitària (IRAS). També s’ha desenvolupat biosensors per a la identificació precoç en hospitals i nous polímers biodegradables i biocompatibles per a dispositius mèdics. S’ha continuat treballant en tecnologies més sostenibles com el compounding farmacèutic amb menys impacte ambiental.

Pel que fa a la Tecnologia Química, AIMPLAS s’ha centrat en el desenvolupament i escalat en planta pilot de diferents polímers, especialment biopolímers obtinguts de la valorització de residus de fonts agroindustrials. S’ha avançat en la producció de bioadditius amb propietats antimicrobianes o retardadores de flama. També s’ha treballat en recobriments hidròfobs i intensificat els processos en mecanoquímica i extrusió reactiva amb un fort enfocament en la sostenibilitat dels processos.

En la línia de Caracterització de Materials, AIMPLAS s’ha centrat en l’estudi d’assajos mecànics dinàmics, mitjançant cicles de fatiga i de temperatura, per caracteritzar materials en sectors exigents com l’aeroespacial. S’ha buscat optimitzar l’avaluació de la

biodegradació en mig marí, augmentant la sensibilitat del mètode. En l’àrea de microplàstics, el centre ha ampliat el coneixement per determinar-los quantitativament i qualitativament mitjançant tècniques acoblades. En relació amb la investigació en substàncies no afegides intencionadament (NIAS), s’ha analitzat de manera més complexa la NIAS no volàtils presents en envasos de diferents materials, incloent-hi biopolímers i reciclat. L’avaluació de riscos de la NIAS es complementa amb el desenvolupament de metodologies basades en bioassajos in vitro.

En el camp de la Indústria 4.0, s’ha treballat en dos grans àmbits: la fabricació additiva, amb el desenvolupament de nous materials com un filament conductor elèctric o materials en pols, i en electrònica impresa, amb nous sensors piezoelèctrics. També s’ha investigat en una tercera línia que combina ambdós mons, permetent obtenir objectes impresos en 3D amb electrònica integrada, com ara sensors impresos o resistències calefactables. S’ha abordat la robòtica blanda amb el desenvolupament de materials flexibles per a articulacions en humanoides amb electrònica 3D integrada per controlar la flexió, el moviment i altres paràmetres.

Finalment, gràcies a aquest suport de l’IVACE, AIMPLAS ha desenvolupat la primera fase del seu Plastics Living Lab, un espai dinàmic que permetrà complementar el seu sistema d’innovació amb un sistema de validació dels demostradors d’R+D+I, alineat amb els ODS i amb major impacte ambiental i social.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code