AIMPLAS treballa en la recuperació de matèries primeres crítiques com el liti o l’or mitjançant el reciclatge d’aparells elèctrics i electrònics.

AIMPLAS treballa en la recuperació de matèries primeres crítiques com el liti o l’or mitjançant el reciclatge d’aparells elèctrics i electrònics.

Les matèries primeres crítiques estan identificades per la Comissió Europea a causa de la seva elevada importància econòmica, escassetat i rellevància estratègica, ja que són essencials per a la producció de productes i aplicacions tecnològiques.

El projecte RECRITIC buscarà els millors processos de reciclatge per a recuperar els metalls de bateries de mòbils o plaques base d’ordinadors descartades per a noves aplicacions tecnològiques.

També es reciclarà el plàstic contingut en aquests dispositius per a obtenir plàstic reciclat que es pugui reutilitzar en diversos sectors.

La problemàtica en relació amb la reciclabilitat dels residus complexos, com les bateries de liti o les plaques base, és evident i es complica quan alguns dels elements que les componen són matèries primeres crítiques que són molt limitades, escasses i no renovables. Això pot suposar una gran limitació per al desenvolupament econòmic i social. Una de les solucions plantejades per fer front a la possible escassetat d’aquests materials en el futur resideix en el desenvolupament d’avenços tecnològics que millorin significativament el seu reciclatge.

En aquest repte se centra el projecte RECRITIC que està desenvolupant AIMPLAS, Institut Tecnològic del Plàstic, amb el suport d’ACTECO i GBP Metal Group. Aquesta investigació, finançada per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), incideix en la importància de recuperar i reciclar les Critical Raw Materials (CRM), les matèries primeres crítiques identificades per la Comissió Europea per la seva elevada importància econòmica, escassetat i rellevància estratègica, ja que aquestes són essencials per a la producció de productes i aplicacions tecnològiques.

Segons ha explicat la investigadora líder en Reciclatge Químic en AIMPLAS, Eva Verdejo, “aquestes matèries primeres crítiques com el liti, l’or o el silici, juntament amb altres residus valuosos, les trobem en aparells elèctrics i electrònics del nostre dia a dia com mòbils i ordinadors, però també juguen un paper especialment important en la construcció d’infraestructures de fonts d’energia alternatives, com l’eòlica, fotovoltaica o la solar termoelèctrica, per la qual cosa són vitals en la transició energètica cap a fonts netes i sostenibles. Per això, és encara més important impulsar la investigació en processos de reciclatge sostenibles i viables que permetin recuperar-los i tractar els residus complexos de manera adequada per obtenir plàstic reciclat que pugui reutilitzar-se”.

Els avenços que aporti el projecte RECRITIC, ha recalcat Eva Verdejo, “permetran avançar cap a un reciclatge total, amb una abocada zero, una transformació que està alineada amb la legislació europea, nacional i autonòmica en matèria d’economia circular, residus i estratègia del plàstic, entre altres”.

Per a aconseguir aquest objectiu ambiciós, en el projecte es treballarà en el desenvolupament i obtenció de diferents processos i tecnologies, tant de reciclatge mecànic, reciclatge químic com reciclatge biològic. A més de les empreses recicladores implicades, també es compta amb la col·laboració del Grup d’Enginyeria del Disseny de la Universitat Jaume I (UJI) per avaluar l’impacte ambiental dels processos químics i biològics de recuperació de CRM, Enginyeria Analítica S.L. que complementarà les anàlisis de substàncies, concretament les de tipus cromatogràfic, i el Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) – Universitat de València, que col·laborarà en anàlisis complementàries.

Aquest projecte s’inclou en el programa d’ajudes de l’IVACE dirigides a centres tecnològics de la Comunitat Valenciana per a projectes d’I+D de caràcter no econòmic realitzats en col·laboració amb empreses per a l’exercici 2023, finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu 2021-2027.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code