Classificació de residus mitjançant Intel·ligència Artificial

Classificació de residus mitjançant Intel·ligència Artificial

La intel·ligència artificial i el reciclatge de plàstics semblen inicialment no compartir molts punts en comú. Malgrat això, en la pràctica, poden establir una simbiosi que aporta un valor significatiu. Steinert, una empresa especialitzada en tecnologia de classificació de residus, i RE Plano, una empresa de reciclatge amb seu a Bochum, Alemanya, i filial del grup Remondis, han col·laborat utilitzant la intel·ligència artificial per abordar els reptes associats al reciclatge de PE i PP.

L’objectiu de RE Plano és crear cicles tancats per a poliolefines, similar al que ja s’ha aconseguit en la indústria del PET, mitjançant la classificació per color i material. Això implica l’ús de plàstics provinents de les plantes de separació de Remondis, especialitzades en envasos lleugers, que es converteixen en PCR d’alta qualitat. No obstant això, per gestionar aquest sistema de manera econòmica, es requereix la separació de fraccions de plàstic sovint desateses a causa de la seva complexitat, com és el cas dels plàstics blancs o de colors naturals i els envasos de diverses capes. Així, és necessari separar aquestes fraccions amb una puresa superior al 97% tant pel tipus com pel color del plàstic.

La tecnologia de Steinert, anomenada “Intelligent Object.Identifier”, combina sensors de color i sensors d’infraroig proper (NIR) amb la tecnologia d’imatge hiperespectral (HSI). Aquesta combinació obrirà noves possibilitats en tasques de separació que fins ara no es podien abordar amb mètodes convencionals.

Aquestes tasques inclouen no només la separació de fraccions de plàstic difícils de distingir, sinó també la identificació de cartutxos de silicona, que podrien contaminar una fracció de plàstic de PE fins a fer-la inservible. La tecnologia permet un avenç en la separació, gràcies a altres propietats específiques i detectables de forma òptica, consolidant així la visió de RE Plano de crear cicles tancats per al PE i el PP amb eficiència i innovació tecnològica.

El resultat d’aquesta col·laboració és una planta de separació ultramoderna que se situa entre les iniciatives més innovadores d’Europa en el reciclatge de plàstics. “En tan sols quatre mesos de construcció, hem aconseguit establir una planta de separació que, gràcies a la seva eficiència, millora els processos per obtenir plàstics més homogenis i purs”, destaca Harald Lehmann, desenvolupador de negocis i director de la filial de RE Plano a Bochum.

Aquest sistema té capacitat per separar aproximadament 30.000 tones anuals, representant un gran pas cap a una economia circular dels plàstics. Simbolitza, al mateix temps, l’objectiu compartit de Steinert i RE Plano de superar els límits en la separació de plàstics, contribuint a un futur sostenible on els recursos es poden reutilitzar de manera infinita.

En una entrevista amb el setmanari K-MAG, revista de Messe Düsseldorf a la fira K, Michael Köster de Steinert parla sobre la col·laboració, la tecnologia innovadora de classificació i com els processos controlats amb intel·ligència artificial poden millorar la qualitat i l’eficiència del reciclatge de plàstics. Köster destaca que la tecnologia de classificació de Steinert pot identificar substàncies estranyes, com ara els cartutxos de silicona, que contenen residus de silicona i poden contaminar el producte final. A més, la tecnologia millora la fiabilitat de la classificació de materials blancs i de colors naturals.

La tecnologia Intelligent Object.Identifier, mitjançant la combinació de sistemes de NIR i una càmera de color que es dirigeixen al mateix punt de la cinta transportadora, possibilita la fusió de sensors. Aquesta fusió, com destaca el proveïdor, proporciona una informació òptima perquè la IA generi programes de classificació. L’ús d’una càmera NIR d’imatges hiperespectrals amb resolució espacial i espectral superior als escàners convencionals al rang de l’infraroig proper ajuda a generar programes de classificació de IA molt fiables.

Pel que fa a la puresa, la tecnologia ha permès assolir nivells superiors al 97% a la planta de Bochum, situant-se a la par amb la puresa obtinguda en els cicles de PET per primera vegada. Köster destaca que, per entrenar la IA, els materials se sotmeten a escanejos previs en el centre de proves, un procés més complex que amb materials convencionals. Tot i això, ja s’ha aplicat amb èxit amb diversos productes, com ara els cartutxos de silicona, perquè els programes de classificació puguin ser utilitzats de manera immediata.

L’ús de la intel·ligència artificial és un pas més cap a la consecució d’una indústria de reciclatge d’alta qualitat, millorant la disponibilitat de material d’eixida altament pur necessari en diverses indústries. Això obre la porta a aplicacions que van més enllà del downcycling, permetent tancar el cicle en aplicacions de major valor.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code