Convocatòria oberta – Curs d’operacions d’extrusió de termoplàstics

Convocatòria oberta – Curs d’operacions d’extrusió de termoplàstics

Aquest curs pràctic i molt complet sobre totes les operacions, mètodes i maquinària per l’extrusió de plàstics amb el nivell adequat per al personal de planta.

El coneixement actualitzat i complet de les operacions d’extrusió per part del personal de planta contribueix a:

 • Millorar la productivitat
 • Evitar errades i defectes
 • Obtenir una qualitat més estable
 • Disminuir parades innecessàries de matèries primeres i rebuig de producte

Destinataris

 • Personal de planta que gestiona o maneja els equips d’extrusió.
 • Tècnics, comercials, etc. que, sense ser responsables de la producció, necessitin conèixer certs aspectes tècnics de l’extrusió.

En general tota persona que desitgi conèixer d’una manera pràctica i directe les operacions d’extrusió de termoplàstics.

Objectius

Al finalitzar el curs l’alumne:

 • Coneixerà la matèria primera i additius necessaris per la producció a realitzar.
 • Coneixerà la maquinària i equips que s’utilitzen en l’extrusió de termoplàstics i els paràmetres que s’ha de fixar per la preparació de cada producció.
 • Reconeixer les errades i defectes més comunes i la seva causa.

Continguts:

Unitat 1: Principis bàsics dels termoplàstics

 1. Introducció
 2. Termoplàstics

Unitat 2: Introducció al processat de plàstics per extrusió

 1. Introducció
 2. Generalitats de l’extrusió
 3. Element principals d’un extrusor
 4. Definició de coextrusió
 5. Tipus de processos d’extrusió
 6. Productes fabricats per extrusió (canonada, perfil, làmina, etc)

Unitat 3: Elements principals de la màquina d’extrusió

 1. Introducció
 2. Elements principals constituents de l’extrusora

Unitat 4: Altres components de la màquina d’extrusió

 1. Altres components de la màquina d’extrusió
 2. Altres components mecànics de l’extrusora

Unitat 5: Procés d’extrusió

 1. Extrusores plastificadores
 2. Característiques de funcionament

Unitat 6: Variables del procés i efecte en les propietats del producte extrudit

 1. Paràmetres de control. Variables fonamentals d’extrusió
 2. Influència de les variables de disseny
 3. Influència de les característiques del material
 4. Influència dels additius
 5. Efectes posteriors al filtre d’extrusió

Unitat 7: Extrusores per a casos especials.

 1. Introducció
 2. Extrusores de doble clavegueram
 3. Extrusió amb desgasificació
 4. Extrusió amb elements barrejadors

Unitat 8: Defectes d’extrusió i anomalies de procés

 1. Probelmes de processat i caudal de sortida
 2. Problemes de processat d’aspecte o apariència del producte
 3. Desgast del cilindre i el clavegueram

Impartit per: Almudena Ochoa Mendoza

Preu: 375€

Associats 15% de descompte

Inscriu-te

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code