Prediccions tecnològiques 2024

Prediccions tecnològiques 2024

L’evolució accelerada de la intel·ligència artificial (IA) i les noves regulacions que configuren el panorama tecnològic estan donant forma a tendències significatives en el mercat. Aquest resum destaca tres temes clau que marcaran el panorama tecnològic el 2024. Primerament, l’augment de l’adopció de contenidors impulsat per les demandes de solucions d’IA generativa. Seguidament, l’impacte de les noves regulacions, especialment a la Unió Europea i els Estats Units, sobre les decisions de compra tecnològica. Finalment, la transició cap a la despesa operativa (OpEx) enfront dels costos d’energia i la creixent demanda d’eficiència en els centres de dades. Aquest resum explora aquests aspectes destacats amb detall i claredat.

 1. Avanç de la IA:
  • La creixent demanda de solucions d’IA generativa està generant un notable increment en l’adopció de contenidors.
  • Tant Kubernetes com els contenidors es perfilen com a elements crucials per proporcionar una plataforma àgil que pugui satisfer les exigències de la IA.
  • És fonamental destacar que els contenidors tenen un paper essencial en totes les fases del desenvolupament de la IA, jugant un paper vital en la capacitació de models de llenguatge de gran envergadura.
 2. Impacte de la Nova Regulació en la Compra de Tecnologia el 2024:
  • Els canvis normatius a la UE i els EUA estan influint de manera significativa en les decisions de compra tecnològica previstes per al 2024.
  • Les regulacions se centren en dos àmbits clau: la resiliència de les TIC, incloent-hi la ciberseguretat, i la sostenibilitat.
  • És digne de menció l’aplicació de la Llei de Resiliència Operativa Digital (DORA) de la UE, que busca reforçar la resiliència del sector financer davant incidents relacionats amb les TIC, així com altres disposicions com la Directiva sobre informes de sostenibilitat corporativa (CSRD).
 3. Transició de CapEx a OpEx impulsada per Consum i Costos d’Energia:
  • Les inquietuds sobre l’estat de l’economia, les condicions comercials desfavorables i els elevats costos d’energia estan accelerant una transició cap a la despesa operativa (OpEx) en lloc de les inversions de capital (CapEx).
  • La incertesa sobre la plena utilització dels nous actius està potenciant la preferència pels serveis de subscripció, on els clients paguen només pel que utilitzen.
  • Aquest canvi també s’observa en els centres de dades, amb una preferència creixent cap a models de demanda que permeten el proveïment d’actius de manera més eficient i sostenible.
 4. Demanda d’Eficiència i Innovació en Centres de Dades davant l’escassetat de capacitat:
  • Moltes organitzacions que depenen dels centres de dades destaquen la manca de capacitat com el seu principal problema.
  • Durant el 2024, es preveu un esforç generalitzat per assolir guanys d’eficiència, fins i tot en les plataformes de centres de dades existents, amb l’objectiu de recuperar espai i energia per incorporar noves tecnologies.
  • Amb l’objectiu d’optimitzar la sostenibilitat dels centres de dades existents, es buscarà la implementació de tecnologies més eficients des del punt de vista energètic i amb menors requisits d’espai i refrigeració.
T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code