Convocatòria oberta | Electricitat per a operaris de planta

Convocatòria oberta | Electricitat per a operaris de planta

Convocatòria oberta | Online | 40 hores

Preu: 275 €

Organitzadors: Indespre

Inscriu-te

Si l’operari que fa servir una màquina sap identificar els seus components elèctrics i entén com funciona, s’assoliran beneficis:

  • Podrà detectar quan alguna cosa no va gaire bé i avisar que és necessari actuar abans que passi una avaria greu.
  • A vegades simplement és entendre que un cable es calenta massa o que un contactor fa un soroll estrany i saber distingir quan és normal i quan no.
  • Podrà col·laborar en les tasques de manteniment i ser un eficaç ajudant d’electricista a l’hora de fer instal·lacions o tasques de reparació. Tot això es tradueix en estalvi de temps de parada i de costos.

Aquest curs proporciona els coneixements necessaris per aconseguir aquests objectius.

Comença des de zero, aprenent el llenguatge de l’electricitat i avança fins a la descripció dels principals circuits i els components elèctrics de les màquines i les instal·lacions, així com el seu manteniment. El curs inclou la descripció dels riscos elèctrics.

Els operaris que no parteixen de zero han de fer el curs C232 Electricitat per a operaris. Avançat.

Aquests dos cursos substitueixen als cursos d’electricitat que teníem fins ara. Han estat totalment renovats i posats al dia, eliminant temes obsolets i incorporant els últims avanços de la tècnica.

Objectius

Conèixer el llenguatge de l’electricitat i els seus conceptes més bàsics:

  • Conèixer els components de les màquines i els circuits elèctrics i els seus principis de funcionament.
  • Aprendre a identificar problemes en els components elèctrics i col·laborar en la seva solució i reparació si és necessari.
  • Dur a terme ajustos i petites reparacions en components, màquines i circuits elèctrics.

A qui va dirigit?

Operaris de planta que treballen amb maquinària que utilitza equips o circuits elèctrics que han de conèixer els riscos que comporta la seva manipulació.

El curs no requereix coneixements previs d’electricitat.

Programa

Unitat 1 – Conceptes generals de l’electricitat.

1.1 L’energia
1.2 Corrent elèctrica
1.3 Càrrega elèctrica
1.4 Intensitat de la corrent
1.5 Diferència de potencial elèctric i voltatge
1.6 Força electromotriu
1.7 Mesura la intensitat (amperímetre)
1.8 Transformadors d’intensitat
1.9 Mesura de la tensió o voltatge
1.10 Corrent elèctrica contínua i corrent altern
1.11 Circuit elèctric
1.12 Sentit del corrent elèctric

Unitat 2 – Mesures de resistència, llei d’ohom, treball, potència, energia, càlcul cables i efecte joule

2.1 El conductor elèctric
2.2 Resistència d’un conductor
2.3 La llei d’Ohm
2.4 Treball elèctric
2.5 Potència elèctrica
2.6 L’energia
2.7 Magnituds elèctriques
2.8 Càlcul de la potència en circuits de corrent altern
2.9 Determinació de la secció d’un cable elèctric
2.10 L’efecte Joule

Unitat 3 – Generació del corrent elèctric, motors de CC i CA, protecció de motors

3.1 Generadors de corrent continu i alterna
3.2 Motors elèctrics
3.3 Motors de corrent continu
3.4 Motors de corrent altern c a. Classificació i característiques
3.5 Motor asincrònic trifàsic
3.6 Motor asíncron monofàsic
3.7 Selecció d’un motor de c a
3.8 Protecció per a motor de c a
3.9 Criteris d’elecció de la protecció d’un motor

Unitat 4 – Elements de control, comandament, control de circuits elèctrics i transformadors

4.1 Equips de comandament i accionament
4.2 Detector inductiu i capacitiu
4.3 El contactor
4.4 Relés de maniobra
4.5 Interruptors de protecció
4.6 El transformador

Unitat 5 – Interpretació d’esquemes elèctrics

5.1 Introducció
5.2 Símbols elèctrics
5.3 Circuits elèctrics en sèrie. Circuit elèctric en paral·lel
5.4 Instal·lacions elèctriques

Unitat 6 – Riscos i seguretat elèctrica en el treball

6.1 Prevenció de riscos laborals
6.2 Com millorar la seguretat
6.3 Riscos elèctrics- Prevenció
6.4 Treballs en absència de tensió. Normes de seguretat
6.5 Treballs amb tensió. Normes de seguretat
6.6 Mètode de treball

Professorat

Ferran Servent Rovirosa

Enginyer tècnic industrial i expert en manteniment de plantes.

Més de 20 anys d’activitat professional i docent. Durant la seva carrera s’ha centrat en el camp del manteniment industrial, col·laborant activament en més de 100 projectes de manteniment, disseny i construcció de maquinària elèctrica.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code