Convocatòria oberta | Electricitat per a operaris de planta. Avançat

Convocatòria oberta | Electricitat per a operaris de planta. Avançat

Convocatòria oberta | Online | 40 hores

Preu: 275 €

Organitzadors: Indespre

Inscriu-te

Si l’operari que utilitza una màquina o que participa en la gestió del manteniment elèctric coneix els fonaments dels elements elèctrics, s’obtenen una sèrie d’avantatges:

  • Podrà detectar que alguna cosa no funciona bé i per què, i avisar quan és necessari i actuar abans que passi una avaria greu o fins i tot fer alguns ajustos. A vegades, simplement entenent que un cable s’escalfa massa o que un contactor fa un soroll estrany i saber distingir quan és normal i quan no ho és.
  • Podrà col·laborar en les tasques de manteniment i ser un ajudant eficaç de l’electricista a l’hora de fer instal·lacions o tasques de reparació. Tot això es tradueix en estalvi de temps d’aturada i de costos.

Aquest curs proporciona els coneixements necessaris per aconseguir aquests objectius.

Comença des de zero, repassant el llenguatge de l’electricitat i avança fins a la descripció dels principals circuits i els components elèctrics de les màquines i les instal·lacions i el seu manteniment. El curs inclou la descripció dels riscos elèctrics.

Aquest curs, tot i que comença des de zero, suposa que l’alumne ja té algun coneixement dels equips elèctrics adquirits per la pràctica i l’introdueix en temes avançats com ara els autòmats programables, el reglament de baixa tensió i el corrent reactiu. Si l’alumne parteix de zero, li aconsellem el curs C231 Electricitat per a operaris de planta.

Objectius

  • Conèixer d’una manera fonamentada el llenguatge de l’electricitat i els seus conceptes més bàsics.
  • Conèixer els components de les màquines i els circuits elèctrics i els seus principis de funcionament.
  • Aprendre tècniques avançades: autòmats programables, gestió del corrent reactiu i complir amb el RBT (Reglament de Baixa Tensió).
  • Aprendre a identificar problemes en els components elèctrics i col·laborar en la seva solució i reparació si és necessari.
  • Dur a terme ajustos i petites reparacions en components, màquines i circuits elèctrics.

A qui va dirigit?

  • Operaris de planta que tenen coneixements d’equips elèctrics adquirits per la pràctica i que desitgen aplicar-los, fonamentar-los i aprendre temes més avançats.
  • Operaris de planta que treballen amb maquinària que fa servir equips o circuits elèctrics i que han de conèixer com a col·laborar en un correcte manteniment d’aquest tipus d’equips, així com conèixer els riscos que comporta el seu funcionament.

Temari

Unitat 1 – Conceptes generals de l’electricitat

1.1 Conceptes generals de l’electricitat
1.2 Mesurar la intensitat (amperímetre)
1.3 Mesura de la tensió o voltatge
1.4 Corrent elèctrica contínua i corrent altern
1.5 Circuit elèctric
1.6 Sentit del corrent elèctric
1.7 Resum

Unitat 2 – Mesures de resistència, llei d’ohm, treball, potència, energia, càlcul, cables i efecte joule

2.1 El conductor elèctric. Resistència del conductor
2.2 La llei d’Ohm
2.3 Treball elèctric
2.4 Potència elèctrica
2.5 L’energia
2.6 Magnituds elèctriques
2.7 Càlcul de la potència en un circuit de corrent altern monofàsic
2.8 Càlcul de la potència en circuits de corrent altern trifàsic
2.9 Determinació de la secció d’un cable elèctric
2.10 L’efecte Joule

Unitat 3 – Generació del corrent elèctric, motors de cc i ca, protecció de motors

3.1 Generadors de corrent continu i alterna
3.2 Motors elèctrics
3.3 Motor asincrònic trifàsic
3.4 Motor asíncron monofàsic
3.5 Selecció d’un motor de c a
3.6 Protecció per a motors de c a
3.7 Criteris d’elecció de la protecció d’un motor

Unitat 4 – Elements de control, comandament, control de circuits elèctrics i transformadors

4.1 Equips de comandament i accionament
4.2 Detector inductiu i capacitatiu
4.3 El contactor
4.4 Relés de maniobra
4.5 Interruptors de maniobra
4.6 El transformador
4.7 Autòmats programables

Unitat 5 – Interpretació d’esquemes elèctric

5.1 Introducció
5.2 Símbols elèctrics
5.3 Circuits elèctrics en sèrie. Circuit elèctric en paral·lel
5.4 Instal·lacions elèctriques
5.5 Esquemes elèctrics

Unitat 6 – Riscos i seguretat elèctrica en el treball

6.1 Prevenció de riscos laborals
6.2 Raons per a millorar la seguretat i com millorar-la
6.3 Riscos elèctrics. Prevenció
6.4 Treballs en absència de tensió. Normes de seguretat
6.5 Treballs amb tensió. Normes de seguretat
6.6 Mètode de treball

Unitat 7 – RBT (Reglament de Baixa Tensió)

7.1 Reglament elèctric per a baixa tensió
7.2 Camp d’aplicació
7.3 Estructura del reglament de baixa tensió
7.4 Instal·lacions elèctriques
7.5 Instal·lador autoritzat
7.6 Inspeccions de les instal·lacions
7.7 Instal·lació d’enllaç
7.8 Instal·lacions interiors en habitatges
7.9 Terminologia

Unitat 8 – Compensació del corrent reactiva

8.1 Introducció. El problema del corrent reactiva sense matemàtiques
8.2 Descomposició del corrent altern
8.3 Factor de potència
8.4 Com es crea el corrent reactiva
8.5 Causes que obliguen a compensar el corrent reactiva
8.6 Càlcul del cos F, d’una instal·lació
8.7 Càlcul de la compensació a partir de les lectures dels comptadors
8.8 Càlcul de la compensació a partir de les dades de la factura de subministrament

Professorat

Ferran Servent Rovirosa

Enginyer tècnic industrial i expert en manteniment de plantes.

Amb més de 20 anys d’activitat professional i docent. Durant la seva carrera s’ha centrat en el camp del Manteniment Industrial, col·laborant activament en més de 100 projectes de manteniment, disseny i construcció de maquinària elèctrica.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code