Convocatòria oberta | Mecànica per a operaris de planta. Avançat

Convocatòria oberta | Mecànica per a operaris de planta. Avançat

Convocatòria oberta | Online | 40 hores

Preu: 275 €

Organitzadors: Indespre

Inscriu-te

Si l’operari que maneja una màquina coneix el seu funcionament general i el de cada un dels seus components, s’obtenen clars beneficis.

 • Podrà detectar quan alguna cosa comença a no anar bé i avisar que és necessari actuar, abans que ocorri una avaria greu, quan el problema encara es pot abordar amb un baix cost.
 • Podrà col·laborar en el manteniment ordinari dels equips de producció i ser un eficaç ajudant en la prevenció i reparació d’avaries.
 • Si a més a més és el responsable del manteniment de la planta i els equips, aquest curs l’ajudarà a escollir els components mecànics adequats per reemplaçar els que hagin patit desgast i com fer-ne el muntatge i desmuntatge.

Aquest curs proporciona els coneixements necessaris per aconseguir aquests objectius. Comença des de zero, aprenent el llenguatge de la mecànica, els principals components de les màquines, com es trien en funció del que han de fer i com es munten i desmunten.

Aquest curs conté tots els coneixements del C248 Mecànica per a operaris de planta i, a més a més, ensenya a dissenyar i calcular els components més importants de les màquines.

Objectius

 • Conèixer el llenguatge de la mecànica i els seus conceptes més bàsics.
 • Conèixer els components mecànics de les màquines i els seus principis de funcionament.
 • Aprendre a triar i fins i tot dissenyar components mecànics i el seu muntatge i desmuntatge.
 • Aprendre a identificar problemes en els components mecànics i col·laborar en la seva solució i reparació si és necessari.
 • Dur a terme ajustos i operacions de manteniment.

A qui va dirigit?

 • Operaris de planta que treballen amb maquinària, perquè puguin col·laborar en el correcte ús i manteniment d’aquest tipus d’equips.
 • Operaris de planta que tinguin coneixements una mica més avançats de mecànica o vulguin adquirir-los, perquè sàpiguen triar i calcular els elements mecànics que les màquines requereixen.
 • Encarregats de manteniment i mecànics de la planta amb experiència, perquè coneguin els fonaments teòrics del seu ofici i així arribin a ser millors professionals.

Temari

Unitat 1 – Coneixement dels metalls

1.1 Metalls aplicables a la indústria
1.2 Propietats físiques dels metalls
1.3 Propietats químiques dels metalls
1.4 Metalls fèrrics, foneries i acers
1.5 Classificació de les foneries
1.6 L’acer
1.7 Metalls no fèrrics, coure, estany, alumini, plom zinc
1.8 Tractament tèrmic dels metalls fèrrics i no fèrrics

Unitat 2 – Coixinets de fricció i rodaments

2.1 Coixinets de fricció
2.2 Coixinets de rodaments

Unitat 3 – Elements mecànics de transmissió i transport

3.1 Màquines simples
3.2 Elements de transmissió i transport. Transmissions per engranatge
3.3 Reductors
3.4 Transmissions per cadenes
3.5 Transmissions per corretja

Unitat 4 – Rosques i altres elements d’unió

4.1 Definició i classificació de les màquines
4.2 Esforços per passador reblonat
4.4 Unions soldades
4.5 Unions amb rosca
4.6 Unions per claus de tipus xaveta

Unitat 5 – Manteniment. Concepte general

5.1 Definició de manteniment i objectius
5.2 Tipus de manteniment
5.3 Desenvolupament d’un pla de manteniment preventiu
5.4 Manteniment modificatiu
5.5 Manteniment d’ús autònom
5.6 Manteniment contractat
5.7 Funcions, competències i controls del mecànic de manteniment
5.8 Les 6 normes del manteniment

Unitat 6 – Mesures i acotacions de peces

6.1 Generalitats
6.2 Elements d’acotació
6.3 Tipus de cotes
6.4 Normes d’acotació
6.5 Formes d’acotació
6.6 Acabats superficials
6.7 Instruments de mesurar
6.8 Mesurament de longitud
6.9 Mesurament d’angles

Unitat 7 – Ajustos i toleràncies

7.1 Mesures fonamentals de les toleràncies
7.2 Sistema ISO (Sistema Internacional de Toleràncies)
7.3 Determinació d’una tolerància ISO
7.4 Relacions fonamentals
7.5 Ajustos
7.6 Taula de les famílies d’ajustos ISO
7.7 Acotacions de les toleràncies
7.8 Llistat de taules

Professorat

Ferran Servent Rovirosa

Enginyer tècnic industrial i expert en manteniment de plantes.

Amb més de 20 anys d’activitat professional i docent. Durant la seva carrera s’ha centrat en el camp del Manteniment Industrial, col·laborant activament en més de 100 projectes de manteniment, disseny i construcció de maquinària elèctrica.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code