Convocatòria oberta | Injecció de Termoplàstics

Convocatòria oberta | Injecció de Termoplàstics

Convocatòria oberta | Online | 60 hores

Preu: soci -10 % | no soci 425 €

Organitzadors: Indespre

Inscriu-te

Curs pràctic perquè un ampli espectre de tècnics relacionats amb el procés d’injecció de termoplàstics, visualitzin i comprenguin d’una forma senzilla els fonaments d’aquesta tecnologia, que els permeti entendre el perquè de les actuacions en planta.

El coneixement actualitzat i complet de les operacions sobre la màquina d’injecció i els seus perifèrics per part del personal de planta contribueix a:

-Millorar la productivitat.

-Reduir errades i defectes.

-Obtenir una qualitat més estable.

-Disminuir parades innecessàries.

-Evitar consums innecessaris de matèries primeres, energia i rebutjos de producte.

Objectius

En finalitzar el curs l’alumne, distingirà:

 • Quines són les úniques propietats de la matèria primera que condicionen el procés d’injecció.
 • Serà capaç de relacionar la qualitat dimensional de peça amb els paràmetres de màquina.
 • Entendrà per què la maquinària i els equips d’injecció de termoplàstics tenen una configuració determinada.
 • Entendrà els monitors d’injecció en el seu conjunt, la qual cosa permet controlar i el que no.
 • Serà capaç de situar-se amb els elements de què disposa entre material, màquina i motlle per entendre si està a prop del seu punt òptim de producció o pot millorar.

A qui va dirigit?

 • Personal de planta que gestiona o maneja les màquines d’injecció des del nivell bàsic de correcció de paràmetres.
 • Personal d’oficines tècniques, comercials, de qualitat, etc., que, sense ser responsables de la producció, necessiten conèixer els fonaments tècnics de la injecció.

  En general, qualsevol persona que desitgi conèixer de manera pràctica i directa les operacions i el perquè d’aquestes en màquines d’injecció de termoplàstics.

Programa

Unitat 1: Materials plàstics. Generalitats, estructura i propietats característiques d’estat.

 1. Introducció
 2. Origen i obtenció dels polímers.
 3. Materials amorfes i semicristal·lins.
 4. Temperatures característiques. El seu efecte en les propietats.
 5. Variació de la rigidesa i resistència amb la temperatura.
 6. Altres temperatures característiques relacionades amb el procés d’injecció.

Unitat 2: Materials plàstics. Propietats que condicionen el procés

 1. Densitat i volum específic. Corbes PVT.
 2. Propietats tèrmiques que condicionen el procés d’injecció.
 3. Viscositat, consideracions i la seva importància en la injecció.

Unitat 3: Procés d’injecció

 1. Introducció
 2. Fases del procés d’injecció.
 3. Cicle d’Injecció Representació en les corbes PVT.
 4. Visualització dels paràmetres de les fases de plastificació, injecció i compactació en un monitor virtual.
 5. Visualització dels paràmetres de les fases d’obertura, tancament i expulsió en un monitor virtual.

Unitat 4: Màquina d’injecció

 1. Introducció.
 2. Màquina d’injecció. Generalitats.
 3. Unitat d’injecció. Estructura i característiques de cambra i caragol.
 4. La unitat de tancament. Estructura i funcionalitat de la unitat de tancament.
 5. Màquina d’injecció. Monitors.

Unitat 5: Motlles d’injecció

 1. Introducció
 2. Introducció a l’estructura mecànica dels motlles d’injecció.
 3. Sistemes d’alimentació, expulsió, refrigeració i altres.

Impartit per:

Francisco Javier Castany Valery, catedràtic d’Enginyeria Mecànica de la Universitat de Saragossa (1980-2020) i Doctor en Enginyeria Industrial amb més de 36 anys d’experiència en càrrecs directius en la indústria del plàstic amb experiència.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code