El Parlament Europeu dona suport a les normes revisades per potenciar la reducció, reutilització i el reciclatge

El Parlament Europeu dona suport a les normes revisades per potenciar la reducció, reutilització i el reciclatge

Després de la presentació del text per part de la Comissió, els membres del Parlament Europeu han definit la seva postura respecte al Reglament Europeu d’Envasos mitjançant una votació realitzada el 22 de novembre. En aquesta votació, els eurodiputats van donar suport a l’informe amb 426 vots a favor, 125 en contra i 74 abstencions.

La proposta de mesures té com a objectiu frenar l’augment dels residus i promoure la reutilització i el reciclatge. Tot i que la indústria dels plàstics dona suport als objectius generals, s’argumenta que algunes mesures podrien no assolir les metes establertes.

A part dels objectius globals de reducció d’envasos proposats en el reglament (del 5% per al 2030, 10% per al 2035 i 15% per al 2040), s’estableixen objectius específics per als envasos de plàstic (10% per al 2030, 15% per al 2035 i 20% per al 2040). La indústria, representada per ANAIP i EuPC, havia sol·licitat l’eliminació d’aquests objectius.

S’argumenta que aquesta mesura és discriminatòria i manca d’una anàlisi d’impacte que avaluï la seva necessitat. La indústria considera que centrar-se a restringir un material específic no reduirà la quantitat de residus, sinó que simplement substituirà uns residus per altres.

Es destaca que els objectius de contingut reciclat són ambiciosos i es basen en la suposició d’una disponibilitat constant de matèries primeres reciclades d’alta qualitat, una cosa actualment difícil.

El Parlament Europeu proposa la prohibició de les bosses de plàstic molt lleugeres i limitar certs envasos d’un sol ús. Des de la indústria s’afirma que aquestes restriccions podrien augmentar la quantitat de residus, contaminació i emissions.

A més, es dona suport a la prohibició del Bisfenol A, PFAS i microplàstics en envasos per a ús alimentari, mesura considerada innecessària per la indústria a causa de la seva regulació específica REACH/CLP.

Pel que fa a la reutilització, s’afegeix importància a avaluacions exhaustives del cicle de vida per a l’aplicació d’objectius. Es defensa l’eliminació d’excepcions de quotes obligatòries de contingut reciclat per a envasos amb menys del 5% de plàstic, amb l’argument que fomentar la producció d’envasos més complexos de reciclar no és positiu.

Malgrat que el reglament busca reduir l’ús d’envasos d’un sol ús, s’argumenta que les mesures i les excepcions podrien dificultar aquest objectiu. La possibilitat de mesures més estrictes en l’àmbit nacional es percep com a contrària a l’esperit d’harmonització de la UE.

El sector continuarà treballant en ecodisseny i productes que ofereixin seguretat, reutilització i reciclatge fàcil, cercant la transició cap a una economia circular.

Pel que fa als propers passos, l’aprovació definitiva del reglament dependrà de la posició del Consell i els trílegs entre les institucions europees. Es destaca que les eleccions al Parlament Europeu el juny del 2024 podrien afectar el procés, possiblement retardant l’aprovació definitiva fins a la pròxima legislatura.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code