El plasma activa noves possibilitats en economia circular

El plasma activa noves possibilitats en economia circular

Si bé el plasma no és nou per a la indústria del plàstic, el seu ús ha anat agafant rellevància a mesura que s’han descobert noves possibilitats d’activació de superfícies per millorar les propietats de barrera i per restaurar les propietats superficials en les mescla de materials reciclats.

En els plàstics, el plasma s’ha utilitzat durant dècades amb la finalitat d’activar les superfícies perquè siguin més capaces d’acceptar adhesius químics. El plasma també permet preparar peces o components perquè puguin ser impresos o decorats, ja que pot alterar les propietats superficials del plàstic. Incluso, pot activar les superfícies perquè dos materials diferents puguin adherir-se, o pot proporcionar un revestiment protector per repel·lir fluids, per exemple.

El plasma és un estat de la matèria, com l’estat líquid, sòlid o gasós. Ens podem moure entre els diferents estats afegint o eliminant calor. Si afegim suficient energia, es produeix el que s’anomena “ionització” o activació d’ions en els àtoms perquè puguin reaccionar. És possible controlar els elements que es creen dins del plasma, incloent ions, electrons i alguns altres elements reactius, i utilitzar-los per obtenir certes propietats en les superfícies de peces plàstiques. Per exemple, és possible netejar, activar, tractar o recobrir superfícies.

El plasma es pot utilitzar per augmentar l’energia superficial d’un producte plàstic. L’energia superficial està determinada per la suma de les forces intermoleculars en un material. Quan un substrat té una alta energia superficial, té tendència a atreure i pot ser més fàcil d’imprimir o decorar. Aquesta capacitat de “mullar-se” li permet acceptar millor certs productes químics o tintes. L’activació de l’energia superficial també permet que el plàstic admeti millor adhesius líquids, per exemple, i això fa que el resultat d’un procés de unió sigui més efectiu.

El plasma neteja compostos orgànics volàtils que impedeixen l’adhesió, impressió o unió, i posteriorment crea una superfície hidrofílica, que accepta adhesius, tintes, llaques i altres components. El tractament amb plasma pot durar diversos mesos si el producte s’emmagatzema en un ambient lliure de pols.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code