Un projecte d’intel·ligència i visió artificial permetrà identificar els residus abans de dipositar-los en els contenidors de reciclatge a través d’una app

Un projecte d’intel·ligència i visió artificial permetrà identificar els residus abans de dipositar-los en els contenidors de reciclatge a través d’una app

La correcta gestió dels residus sòlids urbans és un dels pilars per al desenvolupament sostenible de les ciutats en el curt i llarg termini. El Parlament Europeu ha establert que almenys el 55% dels residus municipals han de ser reciclats per a l’any 2025, un objectiu incremental que s’elevarà a un 60% i un 65% per a l’any 2030 i 2035. Per aconseguir aquesta meta, el ciutadà juga un paper fonamental com a consumidor i recicladors, tant en els seus patrons de consum com en el seu comportament en la separació de residus.

El projecte RECICLAI360 posa l’accent en aquesta necessària implicació del ciutadà i aposta pel desenvolupament d’un entorn digital i col·laboratiu basat en algoritmes intel·ligents que permetin determinar la naturalesa i origen dels residus abans que el ciutadà els dipositi als contenidors groc, gris i marró, per evitar errors en la separació. El projecte també contempla l’aplicació de tècniques de gamificació i persuasió per potenciar i millorar els hàbits de reciclatge dels ciutadans mitjançant una aplicació mòbil.

Es tracta d’un projecte finançat per l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) i liderat per l’empresa de solucions tecnològiques NUNSYS, en el qual també participen l’Institut Valencià d’Intel·ligència Artificial (UPV-VRAIN), l’Institut Tecnològic del Plàstic (AIMPLAS), com a actor estratègic en l’ecodisseny d’envasos plàstics, i les empreses TETMA i Genia Bioenergy, pel seu coneixement i experiència en la gestió de residus urbans i la seva valorització en forma de biogàs.

En el marc del projecte RECICLAI360, s’implantarà una plataforma tecnològica capaç de connectar tota la cadena de valor del reciclatge. Per a això s’utilitzaran tecnologies innovadores basades en Intel·ligència Artificial, Visió Artificial, Big Data, Digital Twins, així com tècniques de persuasió basades en l’argumentació computacional, desenvolupades per NUNSYS i UPV-VRAIN.

L’app per als ciutadans, la plataforma intel·ligent i la gamificació

En concret, el projecte inclou, entre altres desenvolupaments, una app que permet als ciutadans fer fotografies del contingut de la bossa de fems, un servei a la núvol que analitzarà i classificarà les imatges, una plataforma intel·ligent per predir les quantitats i tipus de residus que arribaran a les plantes de reciclatge, així com un sistema de gamificació que incentiva l’ús de l’app, activa pautes i comportaments més sostenibles, detecta errors o confusions en les creences del ciutadà, i al mateix temps, ofereix arguments explicatius per canviar els seus hàbits actuals en quant a la separació en origen dels residus.

Com a resultat d’aquest projecte, els ciutadans podràn diferenciar millor els envasos plàstics reciclables, compostables i reutilitzables, ja que avui dia encara hi ha confusió a l’hora de dipositar els envasos en el contenidor adequat. També podran conèixer quin tipus de residus són els més complicats de gestionar, sobretot si aquests no estan ben classificats en origen, com ara el paper film que recobreix matèria orgànica o les càpsules de cafè d’alumini. I és que la separació i eliminació incorrecta dels residus provoca contaminacions creuades en els fluxos de residus, reduint la circularitat dels plàstics. Així, RECICLAI360 permetrà reduir el percentatge de residus inapropiats que reben les plantes de reciclatge, com la de TETMA, i al mateix temps, incrementar la fracció orgànica que arriba a les plantes de valorització, com la planta de biogàs de Genia Bioenergy, que aconsegueix una digestió anaeròbia més eficient des del punt de vista tècnic-econòmic, quan el flux de substrats és més homogeni i amb les condicions físico-químiques adequades.

Nous envasos més reciclables i guies d’ecodisseny

A més, AIMPLAS podrà incorporar la retroalimentació dels ciutadans respecte als seus pautes de consum d’envasos i posar-los en valor mitjançant la generació de noves solucions d’envasos amb un major grau de reciclabilitat. El centre tecnològic també generarà noves guies d’ecodisseny, que seran aplicades en el desenvolupament d’envasos mitjançant diferents proves pilot.

Finalment, com a fase de validació de totes les solucions desenvolupades, RECICLAI360 inclou la col·laboració de l’Ajuntament de Vall d’Uixó, la Direcció de Canvi Climàtic de la Generalitat Valenciana, l’Ajuntament de Castelló i el Consorci Plan Zonal de Residus (C3/V1).

Aquesta investigació està finançada per l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI), amb el cofinançament de la Unió Europea, dins de la convocatòria de Projectes Estratègics en Cooperació de 2022.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code