El PVC, a debat al Parlament Europeu

El PVC, a debat al Parlament Europeu

El 19 de març, la Comissió ENVI del Parlament Europeu va debatre l’informe d’investigació de l’ECHA sobre el PVC i els seus additius. Aquest informe, publicat el novembre de 2023, va ser objecte d’una anàlisi detallada per part de VinylPlus, que va emetre una resposta exhaustiva.

Durant el debat, el director general de Medi Ambient de la Comissió Europea va destacar la necessitat d’avançar cap a una economia circular per millorar la seguretat i la confiança en els materials reciclats. Aquesta visió s’alinea amb el Compromís VinylPlus 2030, que pren com a objectiu ampliar la circularitat i garantir la seguretat i la sostenibilitat dels additius.

En la presentació, el representant de l’ECHA va reconèixer que, en algunes ocasions, van haver de fer suposicions per falta de dades. Va subratllar la importància de proporcionar dades concretes per validar les suposicions i guiar les futures accions.

Cal estar alerta davant les alternatives al PVC, ja que, tot i identificar-se opcions alternatives, aquestes poden presentar problemes en determinats contextos, afectant-ne el rendiment i incrementant els costos. És essencial realitzar una comparativa exhaustiva de l’avaluació del cicle de vida per determinar si les alternatives són viables per a cada aplicació.

La Comissió Europea, a través del seu DG GROW, ja està treballant en àrees identificades en l’informe que requereixen accions reguladores addicionals. Això inclou qüestions com els microplàstics, alguns ortoftalats i retardants de flama.

VinylPlus agraeix la transparència demostrada per l’ECHA i la Comissió Europea i s’ha compromès a utilitzar aquesta informació per millorar els seus processos d’investigació i adaptar-se a les conclusions de l’informe.

Diversos eurodiputats van interpel·lar la Comissió i l’ECHA, especialment demanant claredat sobre els pròxims passos. En aquest sentit, l’eurodiputat Ondrej Knotek, membre del comitè de seguiment de VinylPlus, va remarcar la importància de donar suport a la indústria del PVC en la seva transició cap a pràctiques més sostenibles.

En resum, VinylPlus està compromès a continuar col·laborant amb les autoritats reguladores per garantir la seguretat del PVC i els seus additius, tot reconeixent la importància de les iniciatives en curs i la necessitat d’un enfocament coordinat entre totes les parts interessades.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code