Economía circular del plástico

L’economia circular dels plàstics avança significativament a Espanya i Europa, malgrat el complex context regulador i econòmic per al sector

La conclusió principal de l’estudi és que l’ús dels plàstics circulars ha assolit el 13,5%. Aquesta xifra indica que l’ecosistema europeu dels plàstics està a mig camí de l’ambició de circularitat fixada per al 2030 en la nostra ruta “La Transició dels Plàstics”.

No obstant això, les dades també exposen reptes importants que estan dificultant el progrés del nostre sector. Això inclou l’increment de les taxes d’incineració amb recuperació energètica (+15% des del 2018) i el fet que encara el 25% dels residus plàstics acabi en abocadors, disminuint així la disponibilitat de residus com a matèria primera.

El report mostra que actualment el 26,9% dels residus plàstics europeus es reciclen, assenyalant una fita important cap a la circularitat. No obstant això, per satisfer la creixent demanda de plàstics fabricats amb matèries primeres circulars, caldrà augmentar significativament la recollida i classificació dels residus plàstics, així com promoure tecnologies innovadores de reciclatge químic i captura de carboni.

Les dades europees també revelen que el contingut de plàstic reciclat en nous productes no és uniforme. La major demanda ve dels sectors de l’envàs i embalatge, la construcció i l’agricultura, mentre que altres sectors com l’automoció i el sector elèctric i electrònic mostren un retard relatiu.

Quant a la producció de matèries primeres plàstiques, l’anàlisi indica una pèrdua de competitivitat d’Europa, amb la seva quota de mercat passant del 22% el 2006 al 14% el 2022. Aquesta tendència podria conduir a una major dependència d’importacions i minvar la capacitat d’Europa per invertir en circularitat i donar suport a altres sectors que depenen de la cadena de valor dels plàstics.

Pel que fa a Espanya, malgrat un context econòmic complex, els resultats principals de l’informe mostren avanços positius que situen el país entre els líders europeus en circularitat. Tot i que la producció de matèries primeres plàstiques va registrar un descens notable (-12,2%) el 2022, la proporció de plàstics circulars en la producció total va arribar al 21,7%, superant la mitjana europea (19,7%).

Espanya lidera l’ús de plàstics reciclats en nous productes, amb un índex de contingut en reciclat del 22,3%, gairebé el doble de la mitjana europea (12,6%). A més, la recollida selectiva de residus plàstics ha superat per primera vegada la recollida mixta, un pas significatiu cap a una major circularitat.

Tanmateix, els nivells elevats de dipòsit en abocadors, molt per sobre de la mitjana europea (39% enfront del 25%), indiquen que aquesta encara és una assignatura pendent per a Espanya. Això, sumat a l’augment de la incineració amb recuperació energètica, mostra que encara es desaprofiten recursos essencials per a la transició del sector.

Per seguir avançant, és crucial un marc regulador coherent i facilitador. Tot i que el canvi cap a la circularitat està en marxa, hi ha interrogants pendents. És urgent preservar la competitivitat de la indústria europea dels plàstics i adoptar mesures que permetin la transició cap a una economia més circular i sostenible.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code