El reglament europeu d’envasos: Un desafiament per a la indústria de l’embalatge

El reglament europeu d’envasos: Un desafiament per a la indústria de l’embalatge

El Parlament Europeu està a punt d’aprovar el nou Reglament d’Envasos i Residus d’Envasos (PPWR). Aquest reglament, que es troba en la seva penúltima fase abans de l’adopció final, té com a objectiu promoure un model de gestió d’envasos basat en la sostenibilitat i la innovació. El seu impacte serà significatiu tant per als ciutadans com per a les empreses de tota la Unió Europea.

Principals novetats del reglament

El nou reglament estableix exigents requisits en reciclabilitat, reutilització i contingut reciclat dels envasos, amb la meta que tots els envasos siguin reciclables o reutilitzables per a l’any 2030. Aquest objectiu requereix un esforç coordinat entre empreses, institucions i ciutadans.

Importància del format de l’envàs

La funcionalitat de l’envàs és essencial per protegir i conservar els productes. En particular, els envasos de cartó per a begudes i aliments són indispensables en la majoria de llars europees per la seva capacitat de garantir la qualitat a llarg termini de productes sensibles com la llet i els sucs. Aquests productes necessiten condicions especials de processament per assegurar la seva conservació i evitar riscos sanitaris.

Reivindicacions del sector

Durant la tramitació del reglament, el sector agroalimentari espanyol, juntament amb altres sectors, ha defensat la complementarietat entre els models de reutilització i reciclatge. La selecció entre aquests models ha de dependre de la tipologia i funcionalitat de l’envàs, garantint-ne la viabilitat tècnica, econòmica i ambiental.

Millora dels sistemes de recollida selectiva

Una de les claus per impulsar el reciclatge és millorar els sistemes de recollida selectiva. Cada estat membre, en col·laboració amb els sistemes de responsabilitat ampliada del productor, el teixit productiu i els ciutadans, comparteix aquest compromís.

Objectiu de recollida del 90%

L’Aliança del Cartó per a Begudes i Aliments (ACE) ha promogut l’adopció d’un objectiu europeu de recollida del 90% dels envasos de cartó per a begudes. Tot i que aquesta mesura no va ser inclosa en el text final del reglament, és necessari un diàleg intens entre institucions i agents de la cadena de l’envàs per assolir els ambiciosos requisits de reciclabilitat i reciclatge establerts pel reglament.

Compromisos del sector del cartó per a begudes i aliments

El sector del cartó per a begudes i aliments s’ha compromès a què tots els seus envasos siguin fets de materials 100% renovables o reciclables per a l’any 2030. En els darrers anys, les empreses del sector han invertit aproximadament 200 milions d’euros a Europa i preveuen noves inversions de 120-150 milions per donar suport al reciclatge efectiu de tots els components dels envasos de cartó.

Un repte per a tots

El nou reglament representa un repte considerable. La indústria del cartó per a begudes pretén afrontar-lo amb solvència i agilitat, mantenint la seva reputació com a envàs reciclable, circular i amb baixes emissions, i com a aliat indispensable en la lluita contra el malbaratament alimentari.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code