El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dona suport a la prohibició dels plàstics “oxodegradables”

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dona suport a la prohibició dels plàstics “oxodegradables”

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha resolt a favor de la directiva de la UE de 2019, la qual prohibeix, entre altres aspectes, la comercialització de productes fabricats amb plàstic oxodegradable. D’aquesta manera, el legislador europeu ha emès una decisió en línia amb les polítiques de la UE, amb l’objectiu de protegir el medi ambient i la salut humana.

Les empreses del Regne Unit, Symphony Environmental Technologies i Symphony Environmental, van impugnar aquesta normativa. Totes dues companyies, dedicades a la producció i comercialització de productes plàstics especialitzats i els additius utilitzats en la seva fabricació, van argumentar haver patit perjudicis a causa de la normativa comunitària i van sol·licitar una compensació.

En la seva defensa, van afirmar que produeixen un additiu prooxidant que facilita una biodegradació més ràpida del plàstic en comparació amb els plàstics oxodegradables. Així, asseguraven que el seu producte és oxobiodegradable, no oxodegradable, i per tant hauria de quedar exempt de la prohibició.


Els arguments de la justícia europea per prohibir els plàstics oxodegradables

D’acord amb la resolució del Tribunal General de la Unió Europea, no es pot afirmar que el legislador europeu hagi comès un error evident en la prohibició de comercialitzar productes elaborats amb plàstics oxodegradables. En el moment d’adoptar la directiva, els estudis científics disponibles indicaven que aquest tipus de plàstic presentava una baixa o nul·la capacitat de biodegradació en entorns oberts, abocadors o en ambients marins.

A més, cal destacar que el plàstic amb additiu prooxidant no és apte per a cap procés de compostatge, i el seu reciclatge esdevé problemàtic, ja que les tecnologies existents no permeten als processadors identificar ni separar eficaçment el plàstic que contingui aquest additiu del plàstic convencional.

El Tribunal General també destaca que la prohibició de comercialitzar productes elaborats amb plàstics que continguin additius prooxidants no infringeix el principi de proporcionalitat. Aquesta prohibició està alineada amb l’objectiu de la directiva de 2019 de protegir el medi ambient i la salut.

Finalment, és important assenyalar que la prohibició en qüestió no vulnera el principi d’igualtat de tracte. Els productes fets amb plàstics oxodegradables no es troben en una situació comparable als productes elaborats amb plàstic convencional, ja que els primers experimenten una fragmentació més ràpida, amb un possible impacte ambiental més gran, donat que la seva biodegradació es concentra en un període més curt.

A més, el tribunal subratlla que els productes fabricats amb plàstics que contenen additius prooxidants no són comparables amb els productes elaborats amb plàstics compostables.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code