La suposada manca de disponibilitat de PET reciclat apte per al contacte alimentari

La suposada manca de disponibilitat de PET reciclat apte per al contacte alimentari

Les recents crides per establir un accés prioritari als plàstics reciclats, conegut com a “dret de primer refús”, han guanyat un creixent protagonisme en el debat públic sobre la proposta del Reglament d’envasos i residus d’envasos (PPWR) a Europa. En aquest context, les associacions empresarials PRE (l’Associació Europea de Recicladors), EuRIC (la Confederació d’Indústries Europees de Reciclatge) i FEAD (l’Associació de Gestió de Residus Europea) alerten que si aquesta disposició es posa en pràctica, podria ser perjudicial per al desenvolupament de les capacitats de reciclatge a Europa. Els recicladors europeus opinen que això podria fomentar el control monopòlic dels polímers reciclats i anar en contra dels principis del lliure mercat.

Aquesta reacció s’ha desencadenat a causa de la preocupació sobre l’escassetat del rPET a la Unió Europea en el sector de les begudes. PRE, EuRIC i FEAD entenen que això podria tenir repercussions en el futur sobre altres polímers reciclats. S’assumeix que la manca de PET reciclat en el sector de les begudes es deu al fet que altres indústries, especialment el mercat de les fibres, utilitzen una proporció significativa de PET reciclat per a contacte amb aliments.

No obstant això, des de la introducció de l’objectiu obligatori de contingut reciclat per a les ampolles de begudes PET en la Directiva sobre plàstics d’un sol ús, la participació del mercat de fibres ha caigut dràsticament. El 2022, només representava el 5% del mercat total de rPET, ja que la compra de rPET a preus elevats per a contacte amb aliments no és econòmicament viable per a la indústria de les fibres.

Existeix una escassetat de rPET?

Com a conseqüència, el dret de primer refús o preferència pretén abordar una qüestió de disponibilitat que no existeix. La indústria del reciclatge de PET ja té la capacitat de satisfer la demanda europea de rPET, ja que ha invertit massivament en costoses tecnologies de reciclatge per a contacte amb aliments. Concretament, segons PRE, EuRIC i FEAD, el sector de rPET ha augmentat les seves inversions en més del 50% entre 2019 i 2022. La capacitat instal·lada de grau alimentari en 2022 ja era d’1,4 milions de tones, mentre que la indústria de begudes necessitaria 800.000 tones per complir l’objectiu obligatori de contingut reciclat del 25% el 2025 i al voltant d’1 milió de tones el 2030.

Per a les tres entitats europees de la cadena de valor del reciclatge, l’amenaça més gran a la circularitat dels envasos en l’actualitat és la demanda extremadament baixa del rPET de la UE i les grans fluctuacions de preus. El mercat europeu de rPET s’enfronta a una situació d’excedent, amb una demanda molt baixa per part de la indústria de begudes, el que obliga les plantes de reciclatge europees a funcionar molt per sota de la seva capacitat. Això també està relacionat, entre altres raons, amb un augment de les importacions de PET verge i reciclat de baix preu.

Per tant, atorgar accés prioritari a actors específics del mercat resultaria en una font estable de materials reciclats per ser utilitzats en certes categories de nous envasos. No obstant això, als beneficiaris de l’accés prioritari se’ls atorgaria un poder monopòlic per fixar els preus dels productes reciclats. Els recicladors no tindrien palanques per negociar els preus dels reciclats a un nivell sostenible de rendibilitat, i això frenaria la inversió i la innovació en la indústria del reciclatge.

No al dret de primer refús

Els desafiaments actuals del mercat requereixen un enfocament multifacètic que fomenti la competència i la innovació, alhora que abordi les barreres sistemàtiques existents. Aquest és un pas crucial per impulsar majors inversions en reciclatge i per aconseguir la maduració del mercat de materials reciclats a la UE.

En definitiva, PRE, EuRIC i FEAD s’oposen a la introducció del dret de primer refús a la legislació. Les organitzacions insten a abordar els obstacles fonamentals de la cadena de valor circular dels envasos de plàstic actuals: la recollida insuficient de residus d’envasos de plàstic i la manca de disseny per al reciclatge.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code