Mesures de la Comissió Europea per combatre la contaminació per microplàstics

Mesures de la Comissió Europea per combatre la contaminació per microplàstics

La Comissió Europea està prenent mesures importants per abordar la contaminació per microplàstics causada per la pèrdua de grànuls plàstics al llarg de la cadena de subministrament. Aquesta contaminació és un problema significatiu i té un impacte negatiu en els ecosistemes marins i costaners, així com en la salut de la fauna marina i pot afectar fins i tot els éssers humans. Les propostes de la Comissió són dirigides a prevenir aquesta pèrdua i reduir la contaminació associada. Algunes de les mesures i aspectes clau de les propostes són:

  • Millora de la gestió del material: Aquesta mesura requereix que els operadors que manipulen grànuls plàstics segueixin determinades millors pràctiques en la manipulació. Aquest enfocament busca prevenir fuites de grànuls i ja ha estat implementat per empreses que participen en iniciatives com Operation Clean Sweep (OCS).
  • Certificació obligatòria i declaracions d’autoavaluació: Aquesta part de les propostes implica que els operadors més grans han d’obtenir un certificat emès per una tercera part independent per demostrar que estan complint les normatives. Les empreses més petites, en canvi, han de fer declaracions d’autoavaluació per demostrar la seva conformitat.
  • Metodologia harmonitzada per a l’avaluació de pèrdues: S’estableix una metodologia estandarditzada per ajudar els operadors a supervisar les seves pèrdues de grànuls plàstics i abordar les mancances de dades existents. Això contribuirà a augmentar la rendició de comptes i la sensibilització sobre l’impacte de les pràctiques en el medi ambient i la salut humana.
  • Consideració especial per a les petites i mitjanes empreses (pimes): Les pimes que estan involucrades en la cadena de subministrament de grànuls plàstics es beneficiaran de requisits menys estrictes, especialment els microoperadors i petits operadors.

La proposta serà sotmesa a debat davant del Parlament i el Consell Europeus, i tots els operadors econòmics, tant de la UE com d’altres regions, hauran de complir amb els requisits establerts en un termini de 18 mesos des de la seva entrada en vigor.

Aquestes mesures són part d’un enfocament més ampli per abordar la contaminació per microplàstics a la font, que inclou restriccions als microplàstics afegits intencionadament als productes. L’objectiu final és reduir les emissions de microplàstics en el medi ambient en un 30% d’ara a 2030, com estableix el Pla d’Acció “Contaminació Zero”. La UE està compromesa a fer front a aquest greu problema ambiental i protegir la salut dels ecosistemes i la fauna marina.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code