Nova guia per al futur dels plàstics

Nova guia per al futur dels plàstics

L’institut alemany Fraunhofer UMSICHT i l’institut holandès TNO han publicat un whitepaper titulat “From #plasticfree to future-proof plastics”, que presenta un escenari futur d’una economia on els plàstics no estiguin en conflicte amb el medi ambient. La visió per a una economia de plàstics sostenible, circular i preparada per al futur es basa en un equilibri que va des de la reducció de plàstics fins a un ús sostenible dels plàstics reciclables.

Els investigadors proposen quatre enfocaments estratègics per aconseguir aquesta transformació cap a una economia circular de plàstics:

  1. Estrenyar el cicle: Reduir la quantitat de materials utilitzats en una economia circular.
  2. Operar el cicle: Emprar energia renovable, minimitzar les pèrdues materials i obtenir matèries primeres de forma sostenible.
  3. Desaccelerar el cicle: Estendre la vida útil dels materials i productes.
  4. Tancar el cicle: Recollir, classificar i reciclar els plàstics amb alts estàndards.

Els investigadors suggereixen que, per aconseguir una economia circular de plàstics, és crucial considerar les perspectives i valors de tots els implicats, així com avaluar les propietats funcionals dels productes objectius i comparar-los amb alternatives no plàstiques en termes dels seus impactes ambientals, socials i econòmics al llarg del seu cicle de vida.

A més, els investigadors destaquen que un canvi holístic requerirà la col·laboració de la ciència, la indústria, la política i els ciutadans en quatre nivells: legislació i política, col·laboració en cadena circular, disseny i desenvolupament, i educació i informació.

Per fomentar aquesta col·laboració intersectorial, Fraunhofer UMSICHT i TNO estan creant la Plataforma Europea de Plàstics Circulars – CPP. Aquesta plataforma proporcionarà un espai perquè associacions i organitzacions treballin juntes per superar barreres existents i desenvolupar solucions per a una economia circular de plàstics. La plataforma oferirà tallers pràctics, taules rodones i participació en estudis de clients sobre reptes tècnics relacionats amb els plàstics.

En resum, el whitepaper i la Plataforma Europea de Plàstics Circulars tenen com a objectiu promoure un canvi cap a una economia de plàstics sostenible i circular, on els plàstics s’utilitzin de manera responsable i es reciclin eficientment per minimitzar el seu impacte ambiental i fomentar la sostenibilitat.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code