Plastics Recyclers Europe (PRE) destaca el potencial de creixement que encara té el reciclatge de plàstics flexibles

Plastics Recyclers Europe (PRE) destaca el potencial de creixement que encara té el reciclatge de plàstics flexibles


Plastics Recyclers Europe (PRE) ha destacat l’enorme potencial de creixement que encara té el reciclatge de plàstics flexibles. Segons un estudi citat per l’associació, la capacitat instal·lada per al reciclatge de poliolefines flexibles ha experimentat un creixement significatiu del 8% entre el 2018 i el 2020, arribant a una capacitat total de 2,7 milions de tones distribuïda en aproximadament 200 instal·lacions a tot Europa. Aquesta capacitat s’ha dividit entre plantes de mida mitjana i petita, amb una mitjana de 10.000 tones, així com instal·lacions més grans que superen les 40.000 tones.

Aquest increment en el reciclatge de plàstics flexibles s’ha vist impulsat per diverses millores en els processos de recollida i classificació d’aquests materials, així com per una creixent acceptació dels plàstics reciclats en una àmplia gamma d’aplicacions finals. Països com Alemanya, Espanya, Itàlia, Polònia i el Benelux representen dos terços de la capacitat instal·lada total, amb un creixement més pronunciat en regions amb una alta densitat de població.

En el 2020, es va reciclar aproximadament 1,9 milions de tones de plàstics flexibles, el que representa aproximadament el 17% de la demanda total del mercat de films flexibles. Les aplicacions més demandades per a aquests materials reciclats són els sacs pesats i les bosses d’escombraries, que representen el 38% del total.

PRE destaca la importància de la legislació com a factor clau per aconseguir una transició eficaç cap a una economia totalment circular per als plàstics flexibles. L’associació creu que el nou Reglament d’Envasos i Residus d’Envasos que està en debat serà fonamental per desvincular els preus dels polímers reciclats dels seus equivalents verges i proporcionar una major seguretat jurídica a la indústria. Això, a més, estimularà les inversions i promourà un major creixement en el sector del plàstic flexible.

Per assolir els objectius establerts, PRE sosté que la capacitat instal·lada per al reciclatge de plàstics flexibles ha de créixer fins a arribar als 7 milions de tones per a l’any 2030. Aconseguir aquesta xifra requerirà un enfocament holístic i millores constants en tots els aspectes de la cadena de valor, inclòs el disseny de materials reciclables, la millora en la recollida i la classificació, i la producció de materials reciclats de qualitat per satisfer la demanda del mercat.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code